Vrednic este Domnul – familia Pașcalău

Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda! Apocalipsa 5:12

„Astăzi avem bucuria să începem înregistrările audio pentru Noul Testament în limba șekkacio și pentru că studioul de înregistrare nu este suficient protejat fonic, avem rugămintea față de toți colegii, ca în următoarele trei săptămâni să aveți în vedere acest lucru”. Acestea sunt cuvintele colegului nostru Dave Johnson de la departamentul Media, scrise pe panoul de informare din cadrul organizației noastre de misiune din Etiopia.

Dragii noștri, este un moment de deosebită bucurie, când după multe sacrificii și dăruire în rugăciune, vedem această minune împlinindu-se. Vă invităm dar, prin intermediul acestei scrisori de informare, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, a cărui bunătate este nespus de mare și care face toate lucrurile posibile la vremea lor.
Să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să fie onorat prin toți cei care vor duce Cuvântul vieții în mijlocul poporului șekkacio în limba inimii lor.
Rugați-vă pentru mine și echipa de traducere, ca să putem termina toate corecturile necesare până la trimiterea traducerii pentru tipărire.

Suntem într-o etapă foarte delicată, când lucrăm la aspecte ortografice, dar vedem și greșeli de exprimare, care ne ridică mari probleme și creează tensiuni în acceptarea de a fi schimbate. Domnul să dea la o parte orice duh de mândrie și orice intenție care nu-i după voia Sa!
Chiar citirea cărților Noului Testament pentru înregistrare, ridică unele dificultăți în exprimare, ce trebuie reanalizate, înainte de a lua decizia să le modificăm.
Rugați-vă pentru înțelepciune și călăuzire cerească! Vă mărturisesc că numai pe aceasta mă bazez. Este o mare responsabilitate să lucrezi cu Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea să știu că sunt susținut în rugăciune, îmi aduce îndrăzneală și autoritate după voia Sa.

Am terminat verificarea traducerii împreună cu consultantul de la Societatea Biblică din Etiopia

Traducerea urmează să mai fie verificată și din punct de vedere a lungimii paragrafelor și folosirii ghilimelelor, de către un alt reprezentant al Societății Biblice. Până la sfârșitul lunii mai, când cu ajutorul Domnului vom merge în România pentru trei luni, doresc să termin corecturile necesare, pentru ca traducerea în format electronic să fie trimisă la tipografie.

În acest an nu m-am întâlnit cu echipa de traducere în limba kistane

Organizația de misiune din Etiopia, prin intermediul căreia eu am drept de lucru în această țară, nu a primit acest proiect de traducere și deci, oficial, eu nu mă pot implica mai mult în a-i ajuta. Doresc din toată inima ca Biblia să poată fi tradusă în limba kistane, cu sau fără implicarea mea. De aceea, vă chem la rugăciune, ca Dumnezeu să înlăture piedicile care zădărnicesc și țin legat acest proces de traducere. Dar, Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat!

Întâlnirea cu consultantul de la Societatea Biblică este necesară și pentru proiectul de traducere în limbajul semnelor

Pentru că traducerea în limbajul semnelor se face pe teme și nu pe cărți din Biblie, am căzut de acord, ca verificarea împreună cu consultantul, să se facă la terminarea câtorva teme biblice. Traducerea Cuvântului lui Dumnezeu în limbajul semnelor este un proiect deosebit de toate celelalte și este o mare provocare pentru organizațiile implicate în acest proces dificil. Rugați-vă ca echipa de traducere și colaboratorii ei să primească înțelepciunea care vine de sus, iar consultanții care trebuie să participe la verificarea și aprobarea traducerii, să aibă inimi deschise și pline de dragoste frățească. Rugați-vă ca Domnul să îmi dea pricepere să pot traduce pentru consultant în limba amharică sau engleză, înregistrarea video în limbajul semnelor.

Dragii noștri, sunteți cei cărora le împărtășim bucuriile și necazurile noastre, și cu recunoștință vă mulțumim că sunteți alături de noi în rugăciune și prin sprijinul financiar. Suntem nespus de încurajați, pentru că ați răspuns nevoii noastre financiare și v-ați aratat grija și dragostea frățească față de lucrarea de traducere a Cuvântului lui Dumnezeu. Știm că bătălia nu s-a terminat, dar puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda sunt ale Celui ce șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu și care este Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre.

În Etiopia spre gloria Lui Isus Hristos,
Petru, Mirela, Ioan și Ana-Katarina