Vești din proiectul Roma – Zoltán Barabás

„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă!” Isaia 58:1a

Salutări sfinte din Târgu Mureș!

Vă salut cu dragostea lui Isus în această zi însorită. Acesta este anotimpul meu preferat și îmi este atât de greu să stau înăuntru și să lucrez, deoarece aș prefera să fiu afară. Știu că și alții simt la fel, de aceea aș vrea să sumarizez pe scurt cele întâmplate în perioada trecută, în care am experimentat dragostea nemărginită a Domnului care lucrează în noi și prin noi. Aș dori să vedem acest lucru și împreună să slăvim Numele Lui cel mare.

Lucrarea mea în proiectul Roma

Diferitele lucrări nu sunt prezentate într-o ordine cronologică, aceste domenii de activități se repetă și sunt implicări pe termen lung.

Călătorii pentru evaluare lingvistică

zoltan barabas 03 editat

În vizită la o familie de romi

Acest domeniu nu numai că este important, dar îmi face cea mai mare plăcere și este cel mai rodnic. Acest domeniu nu este foarte central în slujirea mea, dar de fiecare dată este o oportunitate bună, nu numai din punct de vedere a evaluării, dar și din punct de vedere al traducerii și al distribuirii materialelor (scris și audio). În perioada primăverii au fost astfel de oportunități și am văzut cum Dumnezeu a intervenit în viața acestor comunități chiar dacă se vede sărăcia atât pe plan fizic cât și sufletesc, se nasc noi biserici sau grupuri biblice și ele cresc.

Noi vrem să ajutăm astfel de inițiative, ca în locurile unde se vorbește limba romă să putem vedea și creștere. Una din oportunitățile care s-a ivit a fost întâlnirea unui păstor cu care am format un parteneriat și lucrăm împreună până în prezent.
Sunt recunoscător pentru locurile vizitate, dar vă rog să vă rugați cu mine ca în locurile acestea Domnul să dea creștere și noi întoarceri (pocăință).

Atelierele de traducere și bordul de traducere Romani

zoltan barabas 04 editat

Atelierul de traducere

Acest proiect este cel mai important la care lucrez în momentul de față. În Apalina, lângă Reghin, unde este o comunitate numeroasă de romi și o biserică destul de mare, am avut o discuție despre care carte, capitol sau versete ar dori biserica să traducem împreună. Păstorul împreună cu biserica au votat traducerea Epistolei lui Iacov, mai exact pe capitolul trei și au cerut câteva întâmplări din viața lui Isus pentru copii.

Din capitolul respectiv din epistolă am făcut o cărticică de studiu biblic, pentru ca slujitori să o folosească în timpul vizitelor în familii. În timpul sesiunilor de traducere am fost prezent și eu, dar am primit un rol mai accentuat la alegerile imaginilor și la compunerea întrebărilor și am făcut o prezentare de exemplu pentru slujitori. Orele de biblie pentru familii încep din toamnă, dar până atunci să mulțumim pentru materialele create și să ne rugăm în continuare, ca Numele Domnului să fie lăudat și în acest domeniu.

În aceeași perioadă de primăvară, Wycliffe România a organizat o întâlnire mică interconfesională pentru romi la Săcele, în cadrul căreia a fost ales un bord de traducere format din șapte membri. Acest bord este responsabil pentru traducerea în această limbă. Noi am avut o scurtă prezentare generală despre situația limbii, a traducerii și a distribuirii și mai târziu am fost invitați și la prima sesiune oficială de întrunire a bordului. Bordul acum s-a format, așa că noi o să fim prezenți la sesiuni ca și organizație parteneră și la sesiunile următoare. Să slăvim pe Dumnezeu pentru acest pas și să ne rugăm atât pentru deciziile bordului, cât și pentru călăuzire în procesul de traducere.

Întâlnirile naționale și internaționale

zoltan barabas 02 editat

Prezentare susținută în Slovacia

Încă din luna februarie mi s-a cerut să reprezint organizația noastră la conferință națională la Cluj, unde mai mult de 20 de organizații care lucrează cu romi și mai mult de 100 de persoane (romi și alții) au fost prezenți din diferite localități pentru colaborare și să ne ajutăm reciproc lucrările. Și noi am avut o scurtă prezentare pe care am făcut-o împreună cu colega mea.

Slăvit să fie Domnul pentru această întâlnire și mulțumesc Domnului că este o viziune și deschidere, ca peste granițele naționale, internaționale și confesionale, poporul Domnului să colaboreze pentru Evanghelie, dar mai este nevoie de multă rugăciune ca această relație să crească pe viitor înspre bine.

Nu în ultimul rând aș dori să menționez o întâlnire internațională, care a fost organizată în Slovacia, unde împreună cu o altă colegă, am reprezentat organizația. O organizație parteneră de traducere a organizat acest curs, care a durat 2 săptămâni și a fost organizat pentru traducători sau potențiali traducători romi. Noi am participat în a doua săptămână și datorită prezenței noastre acolo am avut ocazia să împărtășim diferite experiențe ale vieții cu ceilalți colegi.

La curs au participat mai ales romi din Slovacia și Polonia, dar au fost și din alte țări, atât participanți cât și profesori. În câteva seri am vizitat diferite comunități de romi, unde am avut posibilitatea de a sluji cu bucurie. Cursurile vor continua la toamnă, deoarece durata cursului este de circa 3 ani cu o întrerupere de 6 luni.
Slăvit să fie Domnul pentru aceste întâlniri și mulțumesc Domnului că am putut fi prezenți în acele locuri. Rugați-vă ca Domnul să ne călăuzească în continuare.

Mulţumiţi Domnului împreună cu mine:

  • căci m-a ocrotit pe drumuri și a dat posibilități pentru contacte noi;
  • pentru tot ce am primit;
  • posibilitatea de a continua activ traducerea și distribuirea;
  • posibilitatea de a termina traducerea capitolului 3 din Epistola lui Iacov;
  • pentru binecuvântare în slujirile din această perioadă;
  • pentru bisericile și persoanele de acasă, care mă susțin din toate punctele de vedere.

Închei aici gândurile mele. Domnul să vă binecuvânteze.

Cu dragoste în Isus Christos, Zoltán!