Vești de pe câmpul de misiune din Papua Noua Guinee – familia Dumitriu

Mulțumim Domnului nostru Isus, Cel născut din Maria, dar dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea Lui din morți, pentru privilegiul pe care ni l-a dat Să-i slujim în Papua Noua Guinee. Cu ajutorul Lui, am reușit să încheiem anul acesta studiul pe cartea Deuteronom cu participanții din poporul Patep. Am făcut și o panoramă a „pașilor lui Dumnezeu” prin istorie, până în timpul lui Isaia, cartea scrisă de Isaia fiind următoarea carte pe care o vom studia la anul. Am concluzionat studiul cu faptul că în cartea Deuteronom, o carte-contract, Dumnezeu spune mai întâi ce a facut El însuși pentru mântuirea poporului Său, mai apoi spune ce ar trebui poporul să facă (să păzească poruncile Lui), iar în final se dă oportunitatea poporului de a spune „da” sau „nu” cerinței lui Dumnezeu. Am discutat apoi despre contractul cel nou în sângele lui Isus și despre porunca pe care El ne-a dat-o în Matei 28:19,20, de a merge și a face ucenici, încheind cu provocarea de a spune „da” sau „nu” poruncii Lui, și în consecință, de a spune „da” sau „nu” contractului Său.

 

Un frate din Patep, participant consecvent la acest studiu, în urma acestei provocări, a realizat că, și noi, cei din noul contract, trebuie să spunem „da” sau „nu” Domnului, așa cum cei din vremea Deuteronomului au trebuit să o facă. I-au dat lacrimile pentru că, a realizat, că ei, cei din Patep, nu practică ceea ce Domnul a poruncit, nu fac ucenici, așa cum lui Dumnezeu i-ar plăcea.

 

Oare noi românii evanghelici, noi ce vom spune Domnului? Da sau nu?

 

 

Iată alte câteva mărturii din timpul studiului Biblic, care ne-au încurajat foarte mult după aproape un an de lucru cu ei, după multe evenimente descurajante. Ne-am bucurat să vedem mâna și puterea Domnului în inimile lor.

„Credeam că doar liderii bisericii trebuie să ajute pe cei căzuți în păcat, dar am înțeles că nu trebuie să așteptăm ca liderii să o facă, ci toți creștinii au această datorie, să-i ajute pe alții să vină la mântuire.”

„Până acum credeam că tot ceea ce fac, toate rezultatele, sunt prin puterea, înțelepciunea și bunătatea mea. Acum însă am înțeles că toate lucrurile bune, precum și mântuirea, se realizează prin puterea, mărimea și îndurarea Lui, și trebuie să mă bazez doar pe El.”

„În trecut îi adunam pe tineri pentru a face tot felul de lucruri nefolositoare, acum vreau să-i strâng pentru ai îndemna la fapte bune.”

 

Să ne rugăm pentru întreaga comunitate Patep, ca să se întoarcă la Domnul cu toată inima, și El să-i facă stâlpi în biserica Sa. Să le deschidă inima și mintea tot mai mult pentru a-L cunoaște pe El, astfel ca ei să fie gata să spună: „Facă-se voia Ta și nu voia noastră! Vină Împărăția Ta și nu împărăția noastră!” Rugați-vă, ca toate barierele legate de superstiții și credințe false, să fie date la o parte de mâna cea puternică a lui Dumnezeu, și frații din Patep să fie perseverenți în studierea și aplicarea Scripturii și să continue să vină în număr cât mai mare la cursul de instruire biblică pe care dorim să-l continuăm din ianuarie!

 

Dragii noștri frați, suntem mulțumitori pentru părtășia dumneavoastră la Evanghelie și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze inimile cu tot mai multă pasiune pentru împlinirea voii Lui, cu orice preț.

 

Vă dorim un Crăciun binecuvântat de prezența Sărbătoritului Isus Hristos!
Cu drag, Mihai și Hajni