Valorile Asociației Wycliffe România

Valorile Asociației Wycliffe România
 • Biblia în limba maternă este esențială pentru transformarea omului;
 • Dependență totală de Dumnezeu printr-o viață de rugăciune și studiu biblic;
 • Creșterea în asemănare cu Hristos, trăind după Cuvântul lui Dumnezeu;
 • Demonstrarea dragostei lui Dumnezeu prin slujire cu sacrificiu de sine;
 • Apartenența la Biserica lui Hristos;
 • Unitate în diversitate fără a trece peste principiile Scripturii;
 • Pregătire corespunzătoare și excelență în tot ce facem;
 • Echiparea lucrătorilor;
 • Prioritate pentru traducerea Bibliei;
 • Spiritul de echipă, văzându-i pe ceilalți mai presus de tine însuți;
 • Onestitate și transparență în toate domeniile de activitate.