Valori

Valorile Asociației Wycliffe România sunt:
 • Biblia în limba maternă este esenţială pentru transformarea omului
 • Dependență totală de Dumnezeu printr-o viață de rugăciune și studiu Biblic
 • Creșterea în asemănare cu Hristos, trăind după Cuvântul lui Dumnezeu
 • Demonstrarea dragostei lui Dumnezeu prin slujire cu sacrificiu de sine
 • Apartenența la Biserica lui Hristos
 • Unitate în diversitate fără a trece peste principiile Scripturii
 • Pregătire corespunzătoare și excelență în tot ce facem
 • Echiparea lucrătorilor
 • Prioritate pentru traducerea Bibliei
 • Spiritul de echipă, văzându-i pe ceilalți mai presus de tine însuți
 • Onestitate și transparență în toate domeniile de activitate