Traducerea Bibliei în România

,

Munteanu Flavia. (2021). Traducerea Bibliei în România. Universitatea Emanuel din Oradea. (Lucrare de diplomă)

Lucrarea este o trecere în revistă a traducerii Bibliei care a modelat limba română și a avut un impact asupra poporului care într-un final putea auzi Cuvântul în limba sa. Traducerile au suferit revizuiri dar mesajul a rămas același.

În primul capitol este prezentată o mică istorie a traducerii Bibliei în România. Ea nu este una exhaustivă ci sunt prezentate traducerile cele mai importante. De la traducerile mai vechi până la Noua Traducere Românească, publicată în anul 2007. Va fi descris câte puțin din fiecare etapă importantă în traducerea Bibliei.

În cel de al doilea capitol sunt prezentate pe scurt câteva bariere lingvistice și culturale care au fost întâmpinate în traducere. Deoarece traducerile au fost făcute în diferite regiuni ale României de către persoane care fiecare proveneau din anumite contexte religioase care au avut un rol în selectarea surselor din care a fost tradusă Biblia. Biblia este o mai mult decât o carte ea este o hartă, o lumină pe calea vieții. Ea a rezistat mii de ani deși de multe ori s-a încercat distrugerea ei prin foc sau dezintegrare, aceasta dovedește că ea este veșnică și că nu poate fi distrusă.