Traducerea Bibliei – familia Pașcalău

,

Vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în Împărăția Cerurilor. (Matei 8:11)

Prin harul Domnului am mai finalizat o etapă în pregătirea de a deveni consultant în traducerea Bibliei.

Împreună cu consultanți implicați în traducere, în diferite părți ale lumii, am urmat un curs online pentru a ne îmbogăți cunoștințele în limba ebraică veche. Cursul a fost special conceput pentru munca de traducere a Bibliei, iar ultima lună de studiu am petrecut-o în țara sfântă, unde învățarea limbii și culturii s-a împletit cu călătorii în locurile de referință ale Vechiului Testament. După 25 de ani, Dumnezeu, în marea Sa bunătate, m-a onorat să mai ajung o dată în țara unde L-am primit ca Domn și Mântuitor. Dar, ce-i mai frumos, ne stă înainte! Vom sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu, împreună cu cei care au avut parte de traducerea Sfintelor Scripturi în limba inimii lor.

Cu ajutorul Domnului, la sfârșitul lunii octombrie voi pleca în Etiopia ca să lucrez cu echipa de surzi și să particip alături de Abel la un atelier de pregătire.

În anul 2015, când a început procesul de traducere a Bibliei, s-a dorit ca echipa să fie formată din reprezentanți a mai multor denominații creștine. De aceea, pentru ca traducerea Bibliei să nu aibă o influență denominațională și să fie înlăturată posibilitatea supunerii traducerii Cuvântului unei tradiții, echipa a fost formată din reprezentanți a cinci denominații. Apoi, pe parcursul procesului de traducere, membri echipei nu au rămas aceiași, ci au existat fluctuații,  fiind necesară o echipare permanentă a traducătorilor, potrivit cu nevoile din etapa de traducere în care se află.

Așa precum vedeți în fotografie sunteți salutați cu bucurie de noul membru al echipei ce este reprezentant al bisericii Ortodoxe. Să ne rugăm ca el să se integreze bine în echipă și toți împreună să lucreze pentru ca poporul surzilor să vină la Domnul. Cât mai mulți surzi din Etiopia să dorească să învețe căile Domnului și să umble pe cărările Lui.

Vă mulțumim că suntem conlucrători în traducerea Bibliei pentru limbi vorbite și limbi ale semnelor. Suntem încurajați de bunătatea și dragostea frățeasca arătată în faptă și ne rugăm ca Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința.

Familia Pașcalău