Rugați pe Domnul secerișului…

Mai mult decât a predica despre misiune, a scrie despre misiune sau a mobiliza fonduri pentru misiune, Domnul ne cere să ne rugăm pentru seceriș și secerători (Luca 10:2). Domnul este Cel care trimite lucrătorii, dar responsabilitatea noastră este să îi cerem să trimită forță de muncă în funcție de nevoile lucrării. Acest fel de rugăciune, pe lângă faptul că ridică misionari pentru lucrarea imensă, și că acoperă nevoile popoarelor neatinse, mai realizează câteva lucruri vitale pentru Biserica lui Hristos care se roagă împreună. Rugăciunea pentru secerători aprinde inimile noastre de dragostea care emană din inima lui Dumnezeu pentru popoarele pierdute. Dumnezeu vrea ca inimile noastre să bată în ritm cu inima Lui și, fiind prinși cu multe alte lucruri, să nu pierdem niciodată din vedere scopul principal al existenței noastre, împlinirea misiunii lui Dumnezeu. În felul acesta Biserica păstrează acea viață din Dumnezeu care ne păzește de răceala, rutina, plictiseala și somnul care vine peste noi datorită concentrării pe noi înșine și nevoile noastre egoiste. Apoi, forma plurală a verbului, „rugați dar pe Domnul…” indică o rugăciune făcută împreună, în unitate. Rugăciunea pentru împlinirea misiunii lui Dumnezeu, fiind rugăciunea fiecărei biserici și a fiecărui credincios, ne aduce împreună din diferite biserici și produce acea unitate între noi pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Vrem să vedem o unitate mai mare în rugăciune către Dumnezeu care poate să ridice o armată puternică de lucrători pentru marele seceriș!

Ruben Dubei, Director Executiv Wycliffe România

Alte articole din partea directorului