Relațiile, împărtășirea viziunii și colaborarea în misiunea lui Dumnezeu

Ori de câte ori a vorbit Domnul Isus despre îndeplinirea Marii Trimiteri, El a folosit întotdeauna forma plurală în trimiterea ucenicilor Săi (Mat. 28:19-20, Mar. 16:15, Luca 10:2, 24:47-48, Ioan 20:21, Fapte 1:8…). Aceasta arată că El intenționează ca poporul Său să lucreze împreună pentru a-și îndeplini misiunea pe pământ. Nu există nicio persoană, organizație sau biserică locală care poate face acest lucru singură, indiferent cât de mare și puternică ar fi.

Strategia lui Isus de a face ucenici conține aceste concepte de relaționare, împărtășirea viziunii și colaborare. Viziunea și munca ta vor muri odată cu tine dacă nu investești în ucenici care, la rândul lor, pot duce mai departe lucrarea. Isus a știut de la început că timpul Său pe pământ va fi scurt, de aceea și-a început slujirea făcând ucenici. El a lucrat în mod constant împreună cu ei în timpul slujirii Sale, construind relații cu ei, împărtășind viziunea Sa și lucrând în colaborare, astfel încât ei să poată continua slujirea Sa, făcând ucenici noi și împărtășind viziunea cu ei.

În Marcu 3:13-15, când Isus și-a ales ucenicii, vedem aceste trei concepte aplicate în strategia Sa de ucenicie. În primul rând, unul dintre motivele pentru care El îi cheamă pe cei 12 ucenici este „să fie cu El”. Acest lucru arată importanța de a construi relații. Sunt mai multe lucruri care se întâmplă atunci când petrecem timp împreună: ajungem să ne cunoaștem, crește încrederea unul în celălalt, dezvoltăm prietenii, clădim o comunitate și învățam prin observare. Aceasta este o etapă importantă din lucrare pe care o ignorăm adesea.

În al doilea rând, Isus i-a chemat la Sine pe ucenici pentru a-i trimite să predice, împărtășindu-le din propria Sa autoritate. Pentru ca ucenicii să poată predica, Isus a trebuit mai întâi să împărtășească cu ei viziunea și puterea Sa de a realiza această viziune. Modul în care Isus a împărtășit viziunea Sa cu ei a fost prin exemplul vieții Sale, le-a arătat cum să trăiască în diferite circumstanțe, cum să se raporteze la diferite persoane, ce mesaj să împărtășească cu ei și cum să-l transmită. Deci, viziunea este împărtășită atât practic, prin modelarea noii vieți a Împărăției lui Dumnezeu, cât și prin învățătură, împărtășind noul mesaj al Împărăției lui Dumnezeu, după cum spune și Luca în Faptele Apostolilor 1:1, Isus a făcut mai întâi și apoi a învățat pe alții.

În al treilea rând, Isus i-a chemat pe ucenici să colaboreze în lucrare. În Marcu 3:14-15, Isus îi cheamă împreună și le dă responsabilitatea de a îndeplini misiunea împreună ca o comunitate, nu ca indivizi separați. Unitatea ucenicilor este o mărturie frumoasă despre Învățătorul lor (Ioan 17:21-23), ei se completează reciproc în lucrare prin varietatea de daruri puse împreună (1 Cor. 12). Colaborarea le oferă ucenicilor o comunitate prin care ei se sprijină reciproc în sarcina dificilă pe care au primit-o (Gal 6:1-10), și îi face mai puternici, confruntându-i împreună pe dușmani.

Încurajez deci Wycliffe România, partenerii noștri și bisericile, să facă ucenici împreună, folosind aceste concepte (relaționarea, împărtășirea viziunii și colaborarea) modelate de Isus în viața și lucrarea Sa, pentru a îndeplini chemarea Sa pentru viețile noastre în 2021 și în anii următori.

Ruben Dubei, Director Wycliffe România