Puterea jertfei

Cancerul păcatului a dus întreaga lume într-un proces iminent al morții veșnice, fără șansă de scăpare. Atunci Domnul Vieții a intrat în lumea muribundă să ofere singura soluție: sângele Lui curat putea curăța virusul păcatului; și a fost vărsat pentru noi, până la ultima picătură. De atunci, milioane de oameni au experimentat vindecarea și salvarea prin el: ”…ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam” (Ap 5:9). Într-o lume a morții, nu poți aduce viața fără sacrificiu. Un ucenic al lui Isus se sacrifică pe el însuși, pentru a oferi șansa vieții și altora. Unii fac lucrul acesta prin moarte fizică, alții printr-o viață dăruită acestei cauze. Isus a spus: ”Adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă” (Io 12:24). Mulțumim lui Dumnezeu pentru misionarii care își pun viața la dispoziția Domnului pentru a duce și altora Cuvântul vieții. În ianuarie am trimis două familii în Papua Noua Guinee pentru a duce Cuvântul vieții celor care mor în păcat. Participând la programele de trimitere, am retrăit momentele din ianuarie 2005 când împreună cu familia, lăsam totul și plecam în Ghana pentru aceeași cauză. Rugați-vă ca sacrificiul celor plecați, să aducă mult rod. Paște binecuvântat!

Ruben Dubei, Director Executiv Wycliffe România

Alte articole din partea directorului