De ce pregătire am nevoie pentru a sluji cu Wycliffe?

Mult mai important decât o diplomă este dezvoltarea caracterului, maturităţii spirituale şi a integrităţii morale.

O cerință de bază pentru toți candidații este cunoașterea limbii engleze (de preferință), sau a unei alte limbi de circulație internațională, la nivel conversațional. Cei care vor merge în ţări ale căror limbi oficiale sunt franceză, portugheză sau spaniolă, li se va cere să urmeze o perioadă de studiu a limbii respective intr-o locaţie potrivită şi asta înainte de a merge in ţara în care va sluji.

Cei ce doresc să se alăture organizaţiei Wycliffe trebuie să se întrebe: „În ce domeniu aș vrea să slujesc alături de Wycliffe?” În baza acestui răspuns ar trebui să aleagă tipul de școlarizare potrivit.

În organizaţia Wycliffe există două categorii mari de slujiri: muncă lingvistică şi roluri de sprijin.

Pentru munca lingvistică

Din această categorie fac parte domeniile: Traducerea Bibliei, Promovarea folosirii Scripturii, Alfabetizare și Cercetare lingvistică.

Cei care doresc să fie implicaţi în munca lingvistică trebuie să aibă studii superioare (universitare sau preuniversitare). De asemenea este importantă o bună înţelegere şi cunoaştere a Scripturilor.

Penru viitorii traducători instruirea teologică îndelungată este o necesitate.

Pentru alte domenii lingvistice în afară de traducere, Wycliffe nu pretinde o specializare anume, însă recomandă următoarele opțiuni: misiune, studii transculturale, lingvistică, limba engleză, antropologie sau colegiu biblic.

Wycliffe România lucrează în parteneriat cu Wycliffe Global Alliance şi cu organizaţia SIL, care se ocupă cu pregătire/instruire, cercetare lingvistică, traducere şi alfabetizare.

Pe lângă studii superioare, toţi cei care lucrează în domenii lingvistice au nevoie să urmeze cursurile de lingvistică oferite de Wycliffe în parteneriat cu SIL prin Programul de Pregătire Europeană (European Training Programme). Cursurile studiate sunt: fonetică, fonologie, gramatică, învăţarea limbii, metode lingvistice de aplicat pe teren, antropologie culturală, sociolingvistică, cultură, traducere şi planificarea programelor lingvistice.

Pentru roluri de sprijin

Din această categorie fac parte:

  • domenii profesionale ca: IT, contabilitate, management, comunicare, profesori, piloţi
  • domenii tehnice ca: tâmplărie, mecanică auto şi avioane, şoferi de camioane, electricieni

Cei care vor efectua muncă de sprijin este recomandat să obţină o diplomă sau să se pregătească în domeniul specific care îl interesează. Wycliffe are nevoie de misionari în multe domenii.

Pe lângă abilităţile tehnice ale membrilor, Wycliffe doreşte ca ei să fie sănătoşi din punct de vedere fizic, emoţional şi spiritual. Dacă eşti slab în unul dintre cele trei domenii menţionate, începe de pe acum să te întăreşti.

Alte resurse oferite de Wycliffe:

Curs de orientare înainte de plecare

După acceptare, noii membrii Wycliffe România vor participa la un curs de orientare care, în mod normal, are loc la Redcliffe College, Anglia. Acest curs de orientare acoperă diverse arii de dezvoltare personală, pregătire pentru misiune, cât şi probleme practice cum ar fi: partea financiară şi dezvoltarea parteneriatelor.

Curs de orientare pe câmpul de misiune

De îndată ce se va ajunge pe câmpul de misiune, se va urma un curs de orientare specific acelei regiuni, curs care va dura aproximativ 2 luni.

Pregătire în timpul slujirii

Organizația Wycliffe este adeptă a pregătirii în permanenţa, aşa că oferă posibilitatea membrilor săi să-și continue studiile în perioada când vor fi în ţară, ca parte din slujirea lor. Ar putea fi cursuri la Programul European de Pregătire, existând chiar posibilitarea obținerii unei diplome de Masterat, sau programe în cadrul altor universităţi, sau cursuri de perfecţionare.

Vezi aici mai multe despre procedura de aderare pentru a deveni membru Wycliffe.