Poporul Shekkacho, Etiopia

Zona Shekka

Situată într-o zonă muntoasă, unde sezonul ploios acoperă aproape nouă luni din an, zona Shekka are o frumusețe naturală deosebită, recunoscută fiind de UNESCO ca rezervă de biosferă. Unul dintre principalele exporturi este cafeaua sălbatică, fiind cultivată chiar în pădure. Investitorii care s-au aventurat în această zonă greu accesibilă, s-au concentrat în exploatarea cafelei și a plantelor aromate, la care se adaugă faima localnicilor în recoltarea mierii de albine. Pe lângă resursele economice, cea mai mare bogăție a poporului Shekkacho este limba maternă, care este folosită intens în cadrul comunității.

Fiind o populație tânără, cu o medie de viață sub 50 de ani, în zona Shekka se estimează că sunt aproximativ 200.000 de vorbitori nativi de limba shekkacho.

Poporul Shekkacho în imagini


Cultura poporului

Istoria poporului Shekkacho este una deosebită, ei considerându-se descendenți ai copiilor lui Moise. În secolul al XVI-lea, când au migrat dinspre Egipt și s-au stabilit în zona de sud-vest a Etiopiei, purtau cu ei o religie tradițională puternică. Aceasta includea multe elemente din închinarea iudaică. În perioada comunistă, religia ortodoxă a devenit religie de stat și oamenii din poporul Shekkacho împreună cu preoții au fost botezați la ortodoxism. Totuși, ei au continuat să se închine în religia lor tradițională. Când Vestea Bună a ajuns în acea zonă, în urmă cu aproximativ patruzeci de ani, principalul inamic al răspândirii Evangheliei în poporul Shekkacho nu a fost considerat islamul, prin presiunea unui trib dominant din acea zonă, ci religia lor tradițională.

Biserica locală

Poporul Shekkacho are o bogată tradiție orală, iar aceste obiceiuri îi ajută să memoreze Scripturile, și astfel Cuvântul lui Dumnezeu să fie fixat în mintea și inima oamenilor. Bazat pe aceasta, după perioada comunistă, au fost traduse în formă orală în limba shekkacho mesaje, porțiuni din Scriptură, cântece, ce au fost înregistrate și multiplicate. Punctele de vânzare au fost alese cu precădere piețele, cu scopul de a stârni curiozitatea oamenilor. Auzind Cuvântul lui Dumnezeu predicat în propria limbă, mulți dintre oamenii comunității au dovedit interes și au răspuns Evangheliei. Odată cu creșterea numărului de credincioși, a crescut numărul bisericilor locale.

Traducerea Noului Testament

Inițiativa de traducere a Bibliei în limba shekkacho a aparținut unei femei în vârstă din Statele Unite, care, vizitând Etiopia, s-a adresat organizației misionare SIL Etiopia cu dorința de a susține un proiect de traducere pentru un popor care nu are Biblia în limba maternă. La început, biserica locală nu a avut niciun interes în dezvoltarea limbii materne, Cuvântul lui Dumnezeu fiind predicat în limba amharică și tradus în limba shekkacho.

Pe măsură ce lucrarea de traducere înainta și porțiunile din Scriptură traduse erau folosite în biserică, oamenii înțelegeau tot mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia vieții creștine a oamenilor convertiți și interesul bisericii locale pentru binele întregii comunități, prin serviciile de sănătate și programele de alfabetizare oferite în mod egal tuturor oamenilor, au dus la răspândirea Evangheliei.

Cu scopul de a familiariza oamenii din poporul Shekkacho cu personajele și locurile biblice, pe baza evangheliilor traduse, s-a realizat filmul Isus. Filmul a avut un mare impact asupra localnicilor, care au urmărit plini de emoții evenimentele din perioada biblică, fiind deosebit de uimiți că Domnul vorbește în limba lor. La finalul întregii traduceri s-a realizat înregistrarea audio a Noului Testament în format mp3, astfel încât oamenii puteau să asculte în casele lor cu ajutorul aparatelor cu încărcare solară sau a telefoanelor mobile.

Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină

Isaia 9:2

În anul 2019, încununarea unei munci de peste 20 de ani a fost sărbătorită prin dedicarea Noului Testament în limba shekkacho.

Bucuria și recunoștința a fost arătată cu strigăte mari când prima cutie cu Noi Testamente a fost adusă în biserica denominației Mekane Yesus sau Locul unde îl găsești pe Hristos. Ridicând primul Nou Testament deasupra capului, președintele Sinodului din zonă a declarat că nimeni și nimic nu are voie să stea deasupra autorității Cuvântului lui Dumnezeu. Când trei tineri din poporul Shekkacho au citit cu emoție pasaje din Scriptură în limba inimii lor, întreaga mulțime a izbucnit în strigăte de laudă pentru Dumnezeu.

Noul Testament în limba shekkacho

Articol scris de Mirela Pașcalău, misionară Wycliffe România
Petru și Mirela Pașcalău au slujit 10 ani în lucrarea de traducere a Bibliei în limba shekkacho.