Planurile Domnului se împlinesc

„Iosia a născut pe Iehonia și frații lui, pe vremea strămutării în Babilon” (Mat 1:11). În genealogia Domnului Isus putem identifica perioade critice în poporul lui Dumnezeu în care apostazia ajunsese la culme. Poporul Israel, împreună cu împărații lor, deveniseră mai răi decât neamurile din jurul lor, L-au lepădat pe Domnul care i-a eliberat din Egipt, se închinau la dumnezei străini și își jertfeau copiii la idolii păgâni. De aceea, Dumnezeu i-a nimicit pe mare parte din ei, iar pe ceilalți i-a izgonit din țară, i-a dat robi babilonienilor. Domnul își lepădase poporul, situația era fără speranță, împărăția veșnică a lui David era distrusă… Și totuși, genealogia lui Isus ne arată că în spatele cortinei Dumnezeu continua să lucreze, astfel încât la vremea potrivită a apărut în lume Împăratul, Fiul lui David, speranța lumii! În ultimii ani, situația din lume e tot mai îngrijorătoare. Globaliștii pun stăpânire pe lume. Biserica bate în retragere. Dragostea credincioșilor se răcește. Iarna spirituală suflă puternic peste biserici. Împlinirea misiunii de a duce Evanghelia la marginile pământului pare tot mai greu de îndeplinit. Recrutarea lucrătorilor pentru marele seceriș e ceva de domeniul trecutului. Călătoriile către popoarele fără Evanghelie s-au redus semnificativ. Situația e tot mai serioasă și ne întrebăm, oare ce face Dumnezeu în perioada aceasta? Cu ocazia Întrupării Mântuitorului ne amintim că nimeni, nici Satan, nici sistemul lumii, nici măcar apostazia Bisericii, nu pot împiedica planurile lui Dumnezeu să se împlinească la timpul potrivit. De aceea, Venirea Împăratului în lume ne readuce speranța în puterea și înțelepciunea Lui de a ieși întotdeauna biruitor!

Ruben Dubei, Director Executiv Wycliffe România

Alte articole din partea directorului