Buletin de rugăciune 6-12 ianuarie 2023

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Dar Fur Daju, Sudan
În prima parte a lunii ianuarie ne rugăm pentru poporul Dar Fur Daju din Sudan, neatins cu Evanghelia și care nu are Biblia în limba maternă. Rugați-vă ca Domnul să arate poporului Dar Fur Daju adevărata cale spre viață. Rugați-vă ca oamenii din acest popor să aibă inimile deschise să-L primească pe Isus ca Mântuitor. Rugați-vă pentru o mișcare de întoarcere la Hristos care să se răspândească și la popoarele din jur.

Cererea Asociației Wycliffe România pentru anul 2025
În vederea împlinirii Misiunii lui Dumnezeu de a face ucenici din toate popoarele, Wycliffe România ajută aceste popoare să aibă acces la Scriptură în limbile lor materne, Scriptura fiind manualul de ucenicie. Mai sunt încă 128 de milioane de oameni pentru care nu s-a început traducerea Bibliei. În Noul Testament, Domnul Isus ne încurajează să cerem, în Numele Lui, orice Îl onorează pe Tatăl, asigurându-ne că ne va da. Bazați pe promisiunile Lui, rugați-vă împreună cu noi pentru câteva din lucrurile pe care ne-am hotărât să le cerem:

 • 25 de biserici partenere noi, pentru lucrarea de traducere a Bibliei;

 • 25 de membri noi, implicați în proiecte de traducere a Bibliei;

 • 25 de proiecte de traducere noi, cu implicarea Wycliffe România;

 • 25 de mii de dolari pe an, pentru sponsorizarea proiectelor de traducere;

 • 5 consultanți noi pentru lucrarea de traducere a Bibliei;

 • Un spațiu mai mare pentru birourile Wycliffe România.

Trei sărbători, un Nou Testament: Camerun 
Lansarea fiecărui Nou Testament în Camerun este un eveniment major. CABTAL oferă asistență pentru organizarea evenimentelor, iar fiecare comunitate alege momentul și locul în care va avea loc celebrarea. Așa a fost și în cazul comunității Aghem din regiunea de nord-vest a Camerunului. Lansarea Noului Testament Aghem a fost programată în trei etape: au avut loc două sărbători de dedicare în Douala și Bamenda, pe 6 și, respectiv, 27 noiembrie, iar evenimentul final a avut loc în Wum, în decembrie 2022. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru că cele trei sărbători au oferit o oportunitate pe scară largă pentru oamenii din Aghem de a avea acces la Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă și de a sărbători împreună cu cei care nu pot călători în alte locuri. CABTAL Îl laudă, de asemenea, pe Domnul pentru finalizarea construcției celui de-al treilea centru al său din țară, centrul regional de formare din Maroua, care este acum funcțional pentru a servi comunitățile lingvistice din nordul Camerunului.

Oamenii din Nobonob pregătindu-se să primească Biblia: Papua Noua Guinee, Marea Britanie
Poporul Nobonob muncește din greu pentru a se pregăti pentru ziua în care va sărbători dedicarea Bibliei. A fost nevoie de mulți ani și de participarea multor oameni pentru a ajunge la această piatră de hotar. În noiembrie, Wycliffe Marea Britanie și-a informat partenerii de rugăciune că a fost o criză de hârtie pentru tipărirea Bibliei, ceea ce a însemnat amânarea lansării Bibliei. Ei au cerut rugăciune ca Dumnezeu să se ocupe de aprovizionare. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor tuturor și tipărirea Bibliei complete a continuat. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru bunătatea și credincioșia Sa față de poporul Nobonob. Rugați-vă ca poporul Nobonob să tânjească, „şi ca nişte prunci născuţi de curând, să dorească laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să crească spre mântuire” (1 Petru 2:2). Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt peste poporul Nobonob, pentru a le pregăti inimile să primească Biblia în februarie 2023.

Sărbătorirea progresului în traducerea în limba Quechua Lambayeque: Peru
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru răspunsul pozitiv din partea locuitorilor din Lambayeque Quechua, pe măsură ce întâlnesc Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor:

 • „Am folosit materialele pe care le-am elaborat pentru devoționalele în Lambayeque Quechua în bisericile pe care le-am vizitat. A fost o mare binecuvântare pentru credincioși pentru că a fost foarte ușor de înțeles. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea echipei de traducere în beneficiul celor care vorbesc limba Quechua.” – Santos T.

 • „Am verificat Plângerile lui Ieremia cu trei persoane. Ei menționează că este o binecuvântare să auzim Cuvântul lui Dumnezeu în limba noastră, deoarece îl înțelegem mai bine pe Dumnezeul nostru Atotputernic. Acest lucru ne încurajează să continuăm să lucrăm la traducere și să terminăm întreg Vechiul Testament.” – Victor S.

 • „În luna august am vizitat biserica din satul Pamaca (Cañaris) cu ocazia aniversării a 31 de ani de la înființare. Am împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu în Lambayeque Quechua din cartea tipărită Iosua cu creștinii din mai multe sate care s-au adunat pentru aniversare.”- Pedro M.

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru progresul înregistrat în traducerea Cuvântului lui Dumnezeu în limba Quechua Lambayeque și pentru activitatea de împărtășire a Cuvântului cu diferitele biserici din regiune.

Sărbătorirea Noului Testament în Ambonese Malay: Asia, Australia 
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru finalizarea Noului Testament în limba Ambonese Malay. Mulțumiți pentru celebrările din septembrie cu biserica locală, cu facilitatorii traducerii și cu alți prieteni și susținători. Mulțumiți pentru angajamentul bisericii locale față de traducerea Bibliei. Rugați-vă ca biserica și echipa de traducere să continue să se încurajeze reciproc. Rugați-vă pentru distribuirea cu succes a Noului Testament. Exemplarele tipărite sunt puse în vânzare în Ambon. Sunt disponibile și copii digitale; rugați-vă ca oamenii să învețe să le acceseze și pe acestea. Rugați-vă, de asemenea, ca oamenii să strângă Cuvântul lui Dumnezeu în inimă (Psalmul 119:11). Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru echipa de folosire a Scripturii, care ajută comunitatea să acceseze, să înțeleagă și să aplice Cuvântul lui Dumnezeu. Cereți-I lui Dumnezeu să continue să binecuvânteze eforturile lor și să le asigure o finanțare bună.

Noul Testament Yibe în curs de tipărire: Africa de Vest
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru credincioșia Sa față de Yibe (pseudonim). Noul Testament este în curs de tipărire, iar echipa plănuiește o sărbătoare de dedicare. În prezent, doar aproximativ 75 din cei 20.000 de oameni din Yibe sunt urmași ai lui Hristos. Fie ca Noul Testament să-i motiveze pe acești credincioși să împărtășească Evanghelia cu vecinii lor.

 • Rugați-vă pentru înțelepciune pentru planificarea sărbătoarii de dedicare a Noului Testament din Yibe. Echipa trebuie să ia în considerare mai mulți factori, inclusiv finalizarea tipăririi, revoltele în creștere și sezonul ploios, care împiedică capacitatea de a organiza un eveniment de amploare.

 • Rugați-vă pentru sănătate și protecție pentru echipă, precum și flexibilitate și resurse pe măsură ce fac tranziția către munca într-un proiect de alfabetizare printre Yibe.

 • Rugați-vă ca Dumnezeu să pregătească biserica Yibe pentru sosirea Noului Testament, astfel încât să poată crește în număr și să fie o lumină pentru toți cei din jurul lor. „Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.” (Luca 8:16)