Buletin de rugăciune 23-29 decembrie 2022

 Ni s-a născut un Mântuitor!
„Nu vă temeți! Iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul.” (Luca 2:10-11)
Dacă s-a născut un Mântuitor înseamnă că există Mântuire. Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dumnezeu s-a coborât în persoana Fiului Său și a adus bucuria pe pământ. Să ne bucurăm pentru că ni s-a născut un Mântuitor și mântuirea este la dispoziția fiecărui popor! Astăzi, mai mult de 1600 de popoare încă nu au Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă. Să ne rugăm că vestea bună a mântuirii să fie dusă fiecărei națiuni.

Lumina care luminează neamurile
„Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină.” (Isaia 9:2)
În urmă cu mai bine de 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, a coborât la noi în chip de om. A venit Mântuirea pregătită să fie înaintea tuturor popoarelor, Lumina care să lumineze neamurile. Istoria omenirii s-a schimbat de atunci, pentru că El este Cel care are puterea de a schimba viețile oamenilor. Să ne rugăm ca Dumnezeu, prin Cuvântul Său tradus în limba inimii fiecărui popor, să aducă schimbare în viețile oamenilor.

Domnul Minunat
„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui ; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii.” (Isaia 9:6-7)
Cea mai mare minune în viața noastră este nașterea din nou. După care, trăirea noastră pe acest pământ este un șir de minuni făcute de Domnul Hristos, pentru că în bunătatea Lui, Dumnezeul mântuirii noastre, ne ascultă prin minuni (Psalmul 65:5). În anul care se apropie de final s-a început traducerea Cuvântului lui Dumnezeu în mai mult de 365 de limbi. Este o minune! Să ne rugăm ca lucrarea să înainteze și Cel Minunat să se nască în inimile oamenilor.

Domnul, călăuza noastră
„Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.” (Psalmul 73:23,24)
Domnul Isus este Cel care ne sfătuiește, este Cel care ne călăuzește. El a venit în lumea noastră, că să ne ia împreună cu El în lumea Lui. Crezând ceea ce este scris, noi Îi cerem să ne călăuzească până ajungem în patria cerească. Veniți să Îi mulțumim că acolo vor fi oameni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă vorbită pe pământ.

Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor
„La sfârșitul acelor zile  Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor a toate și prin care a făcut lumea.” (Evrei 1:2)
Sfintele Scripturi spun că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, așadar, în calitatea Lui de Dumnezeu putea să aleagă un alt loc și un alt timp unde să se nască. A ales să se nască sărac pentru ca noi toți să fim îmbogățiți. A venit asemenea unui miel blând, nevinovat, care s-a încărcat cu povara tuturor păcatelor omenirii. Născut în suferință și destinat unei vieți pline de suferință, a rămas în ascultare de Tatăl dându-și viața pe cruce. Veniți să Îl lăudăm pe Cel care a biruit moartea și este viu și stă la dreapta lui Dumnezeu.

Domn al Păcii
„El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui.” (Isaia 9:7)
La nașterea Fiului lui Dumnezeu au fost prezenți puțini oameni și puțini sunt cei care primesc, azi, în casa inimii lor mântuirea. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice biserica Lui de pe întreg pământul și Cuvântul să fie tradus în limba multor neamuri, ca adevărul Scripturii să aducă pace cu Dumnezeu pentru mulți.

Dumnezeu este cu noi
„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1)
Astăzi, în mai mult de 2800 de limbi, oamenii lucrează la traducerea Cuvântului lui Dumnezeu. Din dorința de a grăbi venirea Domnului, Biserica lui Hristos de pe întreg pământul s-a angajat la traducerea Cuvântului în orice limbă vorbită pe pământ. O lucrare de o așa amploare poate să se facă numai în unitate și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cu ocazia acestor sărbători vă îndemnăm să vă opriți din activitățile zilnice și să aveți un timp în care să vă gândiți la bucuria și uimitoarea minune care este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Când veți face acest lucru gândiți-vă și la popoarele care nu pot spune „Dumnezeu este cu noi”. Cereți-I Domnului ca bucuria mântuirii și nădejdea vieții veșnice să se nască și în inimile lor.