Motive Rugăciune Misiune | 21-27 mai 2020

Rugăciune pentru proiectul TBSR: România
Mulțumim Domnului pentru înaintarea lucrărilor de traducere pentru surzii din România. Echipa de traducere a surzilor nu a fost afectată prea mult de criză. Traducerea Evangheliei după Marcu continuă. Cu unele modificări de procedură atât lucrarea de traducere cât și cea de testare cu comunitatea a pasajelor traduse, merg înainte. Au început să vină donații pentru proiect, așa că ne gândim să mai angajăm un traducător surd. Rugați-vă ca Domnul să ofere în continuare finanțele și oamenii de care avem nevoie. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru traducători.

Rugăciune pentru proiectul Rroma: România
Întâlnirile comitetului proiectului rroma continuă și se fac progrese cu scrierea documentelor pentru parteneriate și cu planificările pentru reînceperea proiectului pe 1 octombrie. Rugați-vă pentru proiectul rroma, pentru parteneriate bune, pentru traducători dedicați și pentru finanțe.

Conferința națională de rugăciune pentru misiune: PIM, România
La începutul anului, PIM (Parteneri în Misiune), a planificat organizarea unei conferințe naționale de rugăciune pentru misiune. Datorită crizei și restricțiilor din ultimele luni, conferința s-a amânat. Rugați-vă pentru călăuzirea Domnului în pregătirea conferinței pentru anul acesta. Rugați-vă pentru dezvoltarea mișcării de mobilizare pentru împlinirea Marii Trimiteri.

Nevoie de voluntari: Wycliffe România
Wycliffe România caută voluntari credincioși din bisericile evanghelice, cu inimă pentru misiunea transculturală și lucrarea de traducere a Bibliei. E nevoie de cineva pentru următoarele două roluri: coordonator de rugăciune și specialist media, dar și cunoscători ai limbii engleze care pot traduce diverse materiale din limba engleză în limba română. Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită oamenii potriviți.

Rugăciune pentru popoare fără Biblie: Jambi, Indonezia
După calendarul lunar, în luna aprilie ne rugăm pentru poporul Jambi din Indonezia, neatinși cu Evanghelia. Recent s-au tradus pasaje din Biblie în limba lor. Rugați-vă ca să nu se mai simtă exploatați de alte popoare care s-au mutat în zonă, ci să cunoască dragostea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru plantarea de biserici creștine în locul moscheilor. Rugați-vă ca proiectul de traducere al Scripturii în limba lor să continue.

Nevoie de oameni care să slujească în administrare: Tonga
Cereți-I lui Dumnezeu să ofere personal pentru Misiunile Wycliffe Tonga (WTM). E nevoie de oameni pentru următoarele roluri: manager de finanțe, coordonator de rugăciune, coordonator de instruire și manager de personal. WTM invită oameni, care au cunoștințele și abilitățile necesare pentru aceste roluri specifice, să vină din Tonga și din alte țări și să participe la misiunea lui Dumnezeu cu ei. Rugați-vă ca Domnul să miște inimile oamenilor să răspundă și să slujească în aceste roluri. Cereți-I Domnului ca alții să se alăture cu acești noi membri ai personalului prin sprijin financiar și în rugăciune.

Noi și potențiali membri ai personalului: Hong Kong
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru noii membri ai personalului Wycliffe Hong Kong. Două familii au ajuns în luna februarie în țările în care vor sluji. Învață o limbă nouă și se implică în activități de traducere. Cereți-I Domnului har și putere, în timp ce se adaptează la noile roluri și medii și face față condițiilor COVID-19. Un alt membru al personalului aplică pentru viză pentru a face cursuri de instruire în limbajul semnelor într-o altă țară. Procesul este întârziat de constrângerile pandemiei COVID-19. Cereți-I lui Dumnezeu să-i ofere răbdare și înțelepciune pentru a ști cum să folosească cel mai bine această perioadă de timp. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru potențialii oameni care doresc să-L slujească pe Dumnezeu prin traducerea Bibliei. Rugați-vă ca Dumnezeu să îi pregătească și să-i echipeze pentru misiunea transculturală.