Limbile contează . . . pentru SIL International

(Ianuarie 2019) Anul Internațional al Limbilor Indigene (IYIL), declarat de Națiunile Unite ca fiind 2019, nu putea să vină prea devreme pentru Directorul Executiv al organizației SIL International, Dr. Michel Kenmogne.

„Omenirea și diversitatea ei culturală sunt în pericol dacă nu se face nimic pentru a celebra și a promova limbile indigene din lume,” spune Kenmogne.

Probabil v-ați aștepta la o astfel de afirmație din partea liderului unei organizații al cărei personal (4.500 de persoane) are un „angajament total” de a sluji popoarele indigene de pe glob. SIL slujește în acest fel de opt decenii, lucrând alături de comunități lingvistice locale, guverne, ONG-uri internaționale și organizații multilaterale.

„SIL a fost activ în sute de astfel de comunități pretutindeni în lume, lucrând în direcția dezvoltării și a utilizării limbilor indigene pentru a servi nevoile în continuă schimbare a vorbitorilor lor de-a lungul generațiilor,” spune Kenmogne. „Am pledat pentru drepturile acestor limbi și pentru abilitatea lor de a asigura o bază mai solidă pentru educația și creșterea reală a vorbitorilor lor.”

Kenmogne înțelege importanța anului nu doar ca lider al organizației SIL, ci și ca vorbitor al unei limbi minoritare.

Fiind unul dintre cei 350.000 vorbitori ai limbi Ghomala’, o limbă din Cameroon, Kenmogne spune că IYIL îi dăruiește un sentiment de speranță, deoarece aduce în centrul atenției situația și valoare grupurilor lingvistice non-dominante într-o lume globalizată care tinde să le marginalizeze. IYIL evidențiază însemnătatea limbii și pune accentul pe faptul că demnitatea fiecărei persoane trebuie să fie recunoscută în decorul diversității culturale a omenirii.
IYIL înseamnă că lumea nu trebuie să se rușineze de limbile pe care le vorbește, spune Kenmogne. „În schimb, trebuie să arate însemnătatea și valoarea acestora prin angajamentul de a le vorbi, de a le transmite generațiilor ce urmează, și de a căuta oportunități pentru a folosi specificul lor lingvistic și cultural pentru a îmbogăți comunitățile de pe glob, acolo unde se află vorbitorii.

Kenmogne este plin de speranță că IYIL va:

  • aduce mai multe răspunsuri la nevoile vorbitorilor limbilor indigene, întrucât multe dintre ele sunt în pericol de dispariție în acest secol,
  • împuternici comunitățile indigene să-și asume responsabilitatea de a menține limbile lor în a sluji nevoilor în continuă schimbare ale vorbitorilor lor,
  • produce o colaborare mai eficientă între SIL și UNESCO pentru a crea strategii locale pentru a se asigura că limbile indigene și comunitățile sunt revigorate și promovate,
  • convinge guvernele și organizațiile să realizeze o hartă a limbilor ținând cont de orașe și de națiuni – unde s-au mutat popoarele nomade vorbitoare de limbi indigene – ca o bază pentru acțiuni și politici juste și generale.

În esență, spune Kenmogne, identitatea fiecărei persoane se învârte în jurul unui set de credințe, valori, comportamente și al unui concept despre lume, care sunt exprimate în limba care le-a modelat.

„Această limbă, câteodată numită „limba maternă”, comunică întotdeauna mai mult decât un mesaj pentru vorbitorii ei: ea are o valoare simbolică și afectivă care nu poate fi înlocuită cu nimic altceva.”

Organizația SIL este încântată că anul 2019 a fost declarat ca An Internațional al Limbilor Indigene (International Year of Indigenous Languages – IYIL) de către Națiunile Unite. Pentru noi, fiecare an este un an pentru a celebra limbile. Aceasta se datorează faptului că revitalizarea, căutarea și promovarea folosirii limbilor mai puțin cunoscute este în centrul a ceea ce suntem și a ceea ce am făcut în ultimii 85 de ani. Acest articol este unul din seria celor ce explică lucrarea organizației SIL și expune temele cheie ale anului IYIL.

Directorul Executiv SIL, Dr. Michel Kenmogne

Sursa: https://www.sil.org/about/news/languages-matter-sil-international