La început de drum – familia Taciuc

Dragii noştri prieteni susţinători în lucrarea Domnului, această primă scrisoare de informare are scopul de a prezenta mai mult din ceea ce ne-a pus El pe inimă în direcţia aceasta a slujirii.

La început, dorim să vă mulţumim pentru că vreţi să fiţi partenerii noştri. Dumnezeu Tatăl, prin harul Domnului Isus şi cu ajutorul Duhului Sfânt, să vă binecuvânteze cu împlinirea dorinţelor voastre şi fie ca toate dorinţele voastre să-L laude pe El!

Atât eu, cât şi Mihaela, dorim să lucrăm în via Domnului cu talanţii pe care El i-a pus în noi. Biblia a pătruns astăzi în orice ţară, dar nu în orice limbă. Sunt popoare din cadrul anumitor ţări (minoritare sau majoritare) care nu au Evanghelie în limba lor. Înţelegem că sunt astăzi în lume mai mult de 1800 de grupuri lingvistice cu populaţii mai mari de 10000 de locuitori care nu au acces la Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă. Cu siguranţă, Biblia este int-un fel disponibilă pentru ei în limba engleză sau în una din limbile naţionale ale ţărilor din care fac parte, însă adevărul harului lui Dumnezeu, de cele mai multe ori, rămâne ascuns de inimile lor. Aproape 180 de milioane de oameni din lumea întreagă nu au acces la Cuvântul lui Dumnezeu în limba inimii lor. Noi am fost mişcaţi de lucrul acesta.

Deşi iniţial, în timpul pregătirii noastre teologice, ne doream foarte mult să mergem noi înşine că să preluăm efectiv un proces de traducere a Scripturii pentru unul din popoarele care au nevoie de Cuvânt în limba lor, am ajuns să înţelegem că este o foarte mare nevoie de lucrători tehnici în domeniul IT al traducerii Scripturii. Astăzi, mai mult ca oricând, procesul de traducere în sine, poate fi mult mai uşor susţinut prin mijloace tehnice. Acum 35 de ani, când nu existau calculatoare, un proces de traducere al Scripturii presupunea transcrierea manuală a întregii Scripturi, verset cu verset de mai multe ori. Astăzi, munca traducătorilor este uşurată substanţial şi întregul proces de traducere şi tipărire a Scripturii se poate realiza doar într-o fracţiune din timpul necesar odinioară. Pentru munca efectivă de traducere a Scripturii, este nevoie de asistenţă tehnică, de tehnicieni bine pregătiţi, de ingineri în domeniul IT şi de programatori. Folosind metodele clasice de scriere pe hârtie, traducătorii au estimat iniţial că Scriptură ar putea ajunge la marginile pământului în următorii 100 de ani. Astăzi, cu ajutorul uneltelor moderne, Alianta Globala Wycliffe şi toţi traducătorii din lume, pot spera la un proiect ambiţios de a vedea un proces de traducere început în orice limbă până în anul 2025. Acest proiect ambiţios poartă numele de „Viziunea 2025”. Prin implicarea noastră ca şi misionari, acest scop măreţ al ucenicilor Domnului din întreaga lume, poate fi ajutat. De-a lungul anilor, Dumnezeu ne-a călăuzit paşii încurajându-ne prin mărturia altor fraţi în ceea ce priveşte talanţii pe care El, cu bună ştiinţă, i-a sădit în noi. În vechime, El pusese un Duh de pricepere tehnică în Beţaleel, fiul lui Uri şi în Oholiab. Tot astfel, pentru gloria Numelui Său, El ne-a înzestrat şi pe noi astăzi cu abilităţi tehnice.

Ne pregătim pentru a merge în Papua Noua Guinee. În zona Pacificului sunt în prezent aproximativ 400 de popoare care nu au „Vestea bună” în limba lor. Misionarii care lucrează în insulele din această zonă, menţin în permanenţă legătură cu centrul de misiune care le furnizează materiale, alimente, sfaturi medicale, şi multe alte resurse. Toată aparatura electrică şi electronică are nevoie de oameni pregătiţi în domeniul tehnic pentru a asigura mentenanţă şi suport. Exemplele utilităţii acestor mijloace moderne au însoţit povestirile misionarilor de-a lungul anilor. De cele mai multe ori, băştinaşii au apelat la misionari pentru cazuri medicale grave. Pentru faptul că misionarii din junglă au putut să ia legătura cu centrul de misiune prin radio, băştinaşii au beneficiat în aceste cazuri de îngrijire medicală, iar acest lucru s-a dovedit a fi de reală importanţă. Băştinaşii au început să capete încredere mai mare în misionari decât în vracii locali şi acest lucru a facilitat în nenumărate cazuri lucrarea de traducere şi răspândire a Scripturii. Un alt exemplu ar fi utilizarea Bibliei în format audio. De multe ori, misionarii merg la popoare care nu au o limbă scrisă. La început ei se confruntă cu împotrivire şi cu o totală lipsă de interes din partea băştinaşilor în ceea ce priveşte traducerea. De multe ori este de foarte mare folos ca unii localnici să vină la Hristos înainte de a fi gata procesul de traducere efectivă a Scripturii. Uneori, Domnul face asta prin oameni care pleacă din tribul respectiv, învaţă o limbă de circulaţie internaţională şi ajung să citească Biblia şi să se nască din nou ca după un timp să se reîntoarcă în tribul respectiv tocmai când este nevoie că misionarul nostru să beneficieze de asistenţă din partea localnicilor. Alteori, este nevoie că misionarul să predice Evanghelia prin viu grai înainte ca ea să fie accesibilă în scris. Astfel, băştinaşii aud „Vestea cea bună” şi capătă un mare interes şi pentru Cuvântul scris. În ultimii ani, s-au folosit cu succes nişte echipamente audio ca nişte MP3 playere cu baterii solare care aveau pe ele înregistrate naraţiunile pasajelor biblice pe care misionarii le terminaseră de tradus. În felul acesta, Scriptura a putut fi accesibilă chiar înaintea desfăşurării unui proces de alfabetizare în poporul respectiv.

Ne bucurăm, prin urmare, că El ne-a condus paşii în direcţia unei astfel de lucrări şi că a deschis uşile spre misionariatul internaţional. Avem nevoie însă de multă rugăciune. Este o carte intitulată „Slujitori şi trimişi” pe care vă încurajez să o citiţi. O puteţi găsi pe site-urile agenţiilor misionare române la vânzare. Această carte spune la un moment dat că pentru fiecare misionar care pleacă în linia întâi (pe câmpul de misiune), este nevoie de cel puţin 10 alţi fraţi care să-l susţină în rugăciune în linia a doua. Noi înţelegem că din punct de vedere uman este responsabilitatea noastră să ne îngrijim de logistică necesară unei astfel de plecări, însă Dumnezeu are la El toate resursele care ne trebuiesc nouă şi El le dă cui vrea. Aşa că noi considerăm că cel mai important lucru (vital pentru această lucrare) este mijlocirea în rugăciune la Dumnezeu. Avem nevoie de cel puţin 10 fraţi care să nu uite să se roage pentru noi cu credinţă măcar o dată pe zi. Numai astfel putem reuşi.

Pe data de 17 ianuarie 2016, vom prezenta oficial lucrarea de misiune în două adunări din Iaşi. Pe măsură ce lucrurile înaintează cu toate pregătirile, vă voi ţine la curent cu detaliile despre munca noastră şi despre situaţiile cu care ne confruntăm. Îmi doresc foarte mult să pot trimite câte o scrisoare de informare în fiecare lună, aşa că o să revin curând cu mai multe detalii.

Fie ca Domnul Isus care a venit în trup pe acest pământ pentru a ne dărui nouă mântuirea şi viaţa eternă, să vă sfinţească inimile şi să vi le umple de bucuria promisiunilor cereşti pe care le vom experimenta în curând împreună!

Colucrătorii voştri în via Domnului,

Marius şi Mihaela Taciuc