Isus în Scriptură – familia Dubei

,

„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Ioan 5:39

Cea mai bună mărturie despre Isus o găsim în Scriptură; și mulțumim Domnului că întreaga Biblie este disponibilă în limba noastră, și o putem studia zilnic. Am vizitat Societatea Biblică din București și am rămas surprins de câte versiuni și modele de Biblie avem. Imediat gândul mi s-a dus la cele 1700 de popoare care încă așteaptă să-L cunoască pe Isus prin Scriptura tradusă în limbile lor.

Aceasta este rugăciunea noastră și pasiunea vieților noastre, să fim o binecuvântare pentru aceste popoare marginalizate și neglijate atâția ani… De aceea vizitez aproape săptămânal Biserici și organizații creștine, pentru a vedea o colaborare mai mare pentru mișcarea de traducere a Bibliei. Evanghelizarea nu ajunge, popoarele trebuie să aibe ce avem și noi, întreaga Biblie în limba maternă. Rugați-vă pentru o colaborare mai mare.

Am luat parte la o conferință Wycliffe în Germania, și la o pregătire de lideri în Kenya, unde Dumnezeu a pus accentul pe nevoia de prietenie în trupul lui Hristos, ceea ce poate deveni o mărturie puternică pentru lume. De aceea mă rog și fac eforturi să mă împrietenesc cu lucrători și parteneri, dezvoltând o relație mai apropiată, pe lângă lucrare, ceea ce poate conduce la un parteneriat mai puternic. OM m-a invitat să predau un curs de islam unui grup de tineri care erau gata de a pleca și sluji în taberele de refugiați din Macedonia, și astfel m-am apropiat mai mult de liderii OM.

La Oradea a avut loc o întâlnire cu lucrătorii surzi din țară, unde a participat și liderul surd al echipei de traducere, și a prezentat proiectul de traducere a Bibliei și nevoia unui comitet național pentru proiect. Dăm slavă Domnului că liderii surzi au răspuns, formând acest comitet. Ne rugăm ca acest comitet să preia treptat responsabilitatea proiectului și să-l promoveze în țară.
Cei nouă candidați pentru rolul de traducător pentru proiectul rroma au trecut printr-o perioadă de evaluare și pregătire înainte ca o decizie să fie luată de comitet privitor la cine ar fi potrivit să continue lucrarea de traducător. Rugați-vă pentru înaintarea lucrării.

Recent am vizitat două biserici și institutul Timotheus din București, să prezint lucrarea de traducere a Bibliei din țară și din lume. De asemenea m-am întâlnit cu unii parteneri să discutăm planuri pe 2018-2019. Ideea este să facem un circuit vizitând biserici din țară și din Europa pentru a le încuraja la o mai mare implicare în misiune. Rugați-vă pentru călăuzirea Domnului și pentru uși deschise.

În luna iulie organizăm două tabere împreună cu partenerii noștri. Prima este organizată împreună cu PIM, pentru refacerea misionarilor din țară și din afara țării. A doua, împreună cu APME, pentru ca tinerii din țară să cunoască despre misiune, trecând prin cursul Kairos și ascultând mărturii ale misionarilor. Vă rugăm să vă rugați pentru har, putere și călăuzirea Domnului.

Wycliffe România va avea o întâlnire cu partenerii din țară, la centrul AMEC din Sibiu, pe 20-21 octombrie 2017. Reprezentanții Bisericilor noastre sunt invitați în mod special și vor primi o invitație prin email!

Mulțumiri:

  • pentru Scriptura în limba noastră;
  • pentru colaborarea cu partenerii în lucrarea de traducere a Bibliei;
  • pentru ajutorul comitetelor celor două proiecte de traducere a Bibliei din țară, cu surzii și cu rromii;
  • pentru oportunitatea de a participa la conferințe internaționale și a cunoaște ce face Domnul pe plan global;
  • pentru posibilitatea și resursele necesare de a organiza două tabere cu partenerii noștri.

Rugăciuni:

  • popoarele fără Biblie să aibe șansa de a-L cunoaște pe Isus prin Biblia în limba maternă;
  • pentru o colaborare mai mare în mișcarea de traducere a Bibliei;
  • o viziune clară și înțelepciune pentru comitetele celor două proiecte de traducere din țară, cu surzii și cu rromii;
  • ca planul de mobilizare a bisericilor pe 2018-2019 să meargă bine cu un parteneriat puternic;
  • participanții din cele două tabere să fie binecuvântați.

Cu drag, Dubei Ruben, Maria, Miriam și Levi.