Ujabb misszios ujdonsagok – Zoltán Barabás 4/2017

„Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt!” Ézs. 58, 1a

Üdvözlet!

A Megváltó drága szeretetével köszöntök mindenkit az ünnepek előtt. Eltelt az ősz, és itt van a tél is, és én olyan hálás vagyok az Úr kegyelméért, amellyel végigkísért ebben az évben is. Láthatom munkáját az életemben, amely csak őt dicséri, láthatom gondviselését, amely csak róla beszél, és láthatom mentő szeretetét, amelyet mások felé nyújt a szolgálatomon keresztül, és ez is csak az Ő érdeme. Nincs szó, amellyel ezt megköszönhetném Neki, ugyanakkor magasztalom Őt, hogy használ Titeket is ebben a drága szolgálatban irántam és rajtam keresztül mások életében is. Ezért az év vége előtt szeretném, ha megtekinthetnénk néhány pontját ennek a drága munkának, és együtt tudnánk így felkészülni a legnagyobb ajándék fogadására, Jézus Krisztusra, akit az Ő kimondhatatlan szeretetéből küldött el hozzánk.

A Roma projekten dolgozva

Az ősz beálltával a szolgálataim kezdtek újra visszazökkenni „a megszokott kerékvágásba”, de volt néhány különlegesebb út és érdekes tapasztalat is.

A gyerekbibliaórák és a nyelvtanulás

A nyelvleckék, amelyek a nyári időre szüneteltek, az ősztől újra indultak. Mint már sok éve, a gyerekbibliaórák a környező két faluban iskolakezdéssel beindultak. Jó volt látni, hogy a gyerekek várták ezt és örömmel jönnek hétről hétre az alkalmakra. Szeptember közepén azonban meg kellet szakítsuk a találkozásainkat, mert 2 hétig Moldovába utaztam a szolgálatom miatt. Ezt a látogatást általában nyáron szoktuk elvégezni, de a romák külföldi munkájuk miatt csak ősszel jöttek haza a faluba, ezért nekünk is csak most volt értelme mennünk.

3 fős kis csapatunk útban Moldova Köztársaság felé megállt Moldova tartományban, és Jászvásár (Iasi) mellett meglátogattunk egy roma közösséget, illetve elbeszélgettünk a helyi lelkipásztorokkal. Közben bevártunk egy lányt is Nagyváradról, aki csatlakozott hozzánk és nagy segítségünkre volt. A határon túl találkoztunk a 3 fős holland csapattal és a helyi lelkipásztorcsaláddal is. Szolgáltunk a már többször látogatott vulcănești-i roma gyülekezetben, és felkészítettük őket egy szolgálatra. Azon a hétvégén ugyanis meglátogattunk egy másik roma közösséget (Schinoasă), ahol a velünk jött kis gyerekcsapat szolgált, ugyanakkor jó volt elbeszélgetni a helyi lelkipásztorral is. Áldom az Urat, hogy az evangélium hangzott két gyerekközösségben is.

Moldovában végzett másfajta szolgálatok

A gyerekszolgálat mellett sikerült fordítani is a helyi közösség tagjaival. Ugyanakkor sikerült bemutatni az elkészült anyagokat és bátorítani őket, hogy kapcsolódjanak be ebbe a szolgálatba. A második hét végén, amit ott töltöttünk a helyi gyülekezetben, hálaadó napot tartottak. Jó volt együtt hálát adni és szolgálni úgy az igével, mint a lelkipásztorral az úrvacsorán.

Mindezek mellett volt néhány különleges megtapasztalásunk is, amelyből egyet fogok most említeni. Amíg ott tartózkodtunk, egyik éjjel volt egy kisebbfajta földrengés, amely Vrancea megyéből (a román Kanyarkárpátokból) indult, de átívelt egészen Közép-Moldováig. Azon az éjszakán nehezen tudtam elaludni több gond miatt is, de éjjel 2 óra után megébredtem. Előszőr nem értettem miért, de aztán elkezdtem imádkozni több dologért is. Kb. 10/ 15 percre rá hatalmas robajt hallottam a föld alól és a vaságy, amelyben aludtam, előbbre csúszott egy jó pár centit. Előszőr azt hittem, képzelődöm, de miután a fal is hullámzott, ahogy megérintettem és a kollégáim hangját is hallottam, meggyőződtem, hogy tényleg valóság. Kimentem a folyosóra és ott közölték, hogy bizony elég erős földrengés volt, aminek mi a szélét kaptuk el. Az emberek a tömbházakból a parkolókban voltak, dideregve és félve.

Nekem, illetve nekünk teljes nyugalmat adott az Úr, így viszamentem a szobámba és lefeküdtem. További utórengés nem volt, és hálás voltam az Úrnak, hogy felébresztett az imádságra és megőrzött a nehéz órákban is. Hálás vagyok az Úrnak a szolgálati lehetőségért. Kérlek imádkozzatok, hogy az Ige hozzon jelentős lelki változást, megtérést, és majd anyagi javulást is ezekben a közösségekben, mert nagyon nagy szükség van rá.

A támogatásgyűjtési műhely és a Wycliffe Global csapata

November folyamán újra el kellett utazzak, ezúttal nyugatabbra, Magyarországra, ahol egy támogatásgyűjtési nemzetközi munkakongreszuson vettem részt. Jó volt tanulni és ugyanakkor megismerkedni 8 nemzet több mint 6 missziós szervezetével. Ugyanennek a hónapnak a végén meglátogatott minket egy 3 fős csapat a nemzetközi Wycliffe részéről, akik egy rövid riportot készítettek a helyi roma munkáról. Velük is áldásos volt meglátogatni a helyi roma közösségeket és együtt szolgálni ezeken a helyeken. Áldom az Urat ezekért a találkozókért, és imádkozzunk, hogy az Úr használja drága országa építésében ezeket az alkalmakat is.
Magasztaljuk az Urat, hogy ebben az évben is tovább haladhatott „az aratás nagy munkája”, és imádkozzunk, hogy Ő rendelje ki a szükségeseket a munka végzésére, illetve adjon lelki esőt, hogy az elvégzett munka teremje meg a gyümölcsét az Ő dicsőségére.

Ezzel búcsúzom. Csodálatos kegyelem! Hála az Úrnak mindezért!

Imatémáim:

Hála:

 • hogy áldásosak voltak az utak és találkozók;
 • minden kirendelt jóért és támogatóért;
 • hogy aktívan folytatódhatott a nyelvtanulás;
 • hogy újrakezdhettük a gyerekbibliaórákat;
 • hogy áldottak voltak az alkalmak és szolgálatok;
 • a gyülekezetekért és személyekért, akik vállalják a támogatás áldozatát minden téren.

Imádkozzunk:

 • hogy az elkövetkező bibliaórák áldásosak legyenek;
 • hogy az Úr áldja meg a roma és nem roma közösségeket;
 • hogy az Úr vezessen a szolgálatban;
 • hogy az Úr új kapukat és szíveket nyisson a még fennmaradt szükséges támogatásért;
 • a helyi és a világ más tájain működő missziói munkákért.

Köszönöm előre is!
Krisztusi és testvéri szeretettel, Zoltán