Teljes gőzzel folynak az előkészületek a Pápua Új Guineába (PÚG) való menetelünkkel kapcsolatosan

Kedves barátaink és partnereink!

Az elmúlt 3 hónapban ismét láthattuk hatalmas Istenünk erejét, mely által sokat haladhattunk az előkészületekkel a PÚG-i szolgálatunkra nézve, melyet hosszú távon szeretnénk végezni az Úr kegyelméből. Nagyon intenzív periódust tudhatunk magunk mögött, sok utazással, beszámolókkal. Minden alkalom vegyes izgalommal, gondolatokkal töltött el, de Isten hűsége sosem váratott magára. Az Úr sokak szívét nyitotta meg, hogy részestársai legyenek ennek a szolgálatnak és Isten üdvtervének.

Indulásunk legvalószínűbb időpontja 2017 január vége, figyelembe véve, hogy: a PÚG-i orientációs képzés, amivel kötelezően kezdeni kell ottlétünket, február 1-jén kezdődik; több hónapig tart, hogy a munkaengedélyhez (önkéntes) és a vízumhoz szükséges papírok elkészüljenek; a kellő oltásokat csak több hónapra lebontva kaphatjuk meg; szükségünk volt/van időre, hogy az elegendő ima és anyagi (kezdeti és rendszeres) támogatás összegyűljön.

Májusban kezdtük el a munkaengedélyhez és a vízumhoz szükséges ügyek intézését. Megújítottuk útleveleinket, és elküldtük az iratok első részét a PÚG-i partnerszervezethez (SIL PNG), mely segít a munkaengedély megszerzésében. A napokban kell még fordíttassunk, hitelesítsünk, és magánpostán elküldjük nekik az iratok második részét. A SIL az a szervezet, amely (a múltban, és sok esetben jelenleg is) fogadja a missziómunkásokat a missziómezőn. A PÚG-i szervezet 1956 óta létezik, tehát nem kis tapasztalattal rendelkezik, és a legnagyobb a többi SIL szervezet közül. Van egy iskola, klinika és technikai, mechanikai és informatikai műhely is a bázison (Ukarumpa). Jó kezekben leszünk, de főleg azért, mert az Úr tervében és kezében vagyunk! Igaz, hogy régóta folyik a bibliafordítói munka és az ehhez fűződő szolgálatok PÚG-ban, és sok missziómunkás töltött már sok évet ott, de még mindig nem eleget és nem elegen, figyelembe véve a nyelvi sokszínűséget (838 különálló nyelv), ami sok száz megkezdett és megkezdésre váró projektet jelent.

Ezekben a hónapokban Hajni készült a IELTS angol akadémiai nyelvvizsgára, melyre június 4-én, Aradon került sor (ezt a vizsgát csak pár városban, bizonyos nyelvészeti központokban lehet adni). Egy nagyon nehéz, standardizált vizsgáról van szó, mely nagyon szigorúan időre megy, és nagy koncentrálást igényel. Ezért is nagy izgalommal töltötte el Hajnit, hogy vajon miként fog sikerülni. Hálát adunk az Úrnak, hogy sikerült a munkaengedélyhez szükséges pontszám fölött teljesíteni. Mivel Mihai 7 évig Amerikában élt és dolgozott, ez elég bizonyíték a PÚG-i hivatalos szerveknek, hogy eléggé tud angolul ahhoz, hogy boldoguljon az adott szolgálati területen, ezért ő nem kellett vizsgázzon.

Sikerült a vizsga előtti nap megkapnunk az első adag oltást is az Aradi Trópusi Oltási Központnál tífusz ellen.

Július 23 és szeptember 4 között Angliában leszünk képzésen, ami szintén a PÚG-i szolgálatunkhoz szükséges. Ezt a képzést a Wycliffe és a SIL, sok missziós tapasztalattal rendelkező munkatársai tartják, a Gloucester-i Redcliffe Főiskolán keresztül. Fő célja, hogy segítse a hallgatókat megérteni a kulturális különbségeket, és beilleszkedni egy teljesen idegen környezetbe. Ugyanakkor, a fonetikai ismereteken és újfajta nyelvtanulási technikán keresztül, könnyebbé teszi a nyelvtanulást olyan helyeken, ahol talán nincs írott nyelv sem, tehát szótár sincs.

Ahogy már említettem, az Úr csodálatosan működött az anyagi szükségek szempontjából is. Ő nyitotta meg sok testvérünk szívét, hogy hitbeli lépést tegyenek, és csatlakozzanak anyagi téren is ennek a szolgálatnak megvalósulásához és fenntarthatóságához PÚG-i szolgálatunk teljes idejére. Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik tették ezt, és ezáltal is bátorítottak minket. Pozitívan hat ránk, hogy már nem nagy az összeg, amit fedezni kellene ígéretekkel. Ha csak 12 személy csatlakozna havi 60 lejjel, a PÚG-i költségvetésünk fedezve lenne. Ha úgy érzi, hogy az Úr indítja ezen a területen, kérjük jelezze ezt felénk, hogy nyilvántartásunkba belefoglaljuk, és kijelenthessük: megvan a 100%-os támogatottságra való ígéret, tehát, már ez sem akadálya indulásunknak. Bizonyára vannak gátló gondolatok, mint például: „meglesz az nélkülem is”, vagy „mit számít az én 10 lejem”, de hisszük, hogy a Lélek vezetésére a megfelelő személyek válaszolni fognak.

Június 10-12 között egyedi alkalomban volt részünk. A Romániai Wycliffe fennállása óta, első alkalommal került megrendezésre egy olyan minitábor, melyen a szervezet tagjai (a missziómunkások, akik ideiglenesen az országban vannak, az irodai munkatársak és az elnökség) gyermekeikkel együtt részt vehettek. Azért szervezték most ezt a tábort, mert ebben az évben alakult úgy, hogy a legtöbb tag itthon van. Az Úr bőségesen megáldotta ezt az alkalmat, nemcsak hasznos beszélgetések, közösségi idő és a szervezet rendszabályainak átnézése/megújítása által, de a jó idő által is (az elbátortalanító időjárás-jelentések ellenére), amely lehetőséget adott kirándulásra és kinti játékokra, amiket a felnőttek legalább annyira élveztek, mint a gyerekek. Vannak olyan tagok, akik most találkoztak először szolgatársaikkal. Egy kiváló lehetőség volt, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz, megosszunk tapasztalatokat, örömöket és próbákat is, és hogy imákat emeljünk fel közösen az Úr elé, hogy az Ő munkája menjen előre minden világrészen és minden olyan projektben, ahová az Úr helyezett minket. Imádkozzanak velünk ezért, mert sok az akadály és a missziómunkások is csak emberek, meg-megfáradnak…

Befejezésül, kívánjuk, hogy legyenek áldottak és legyenek áldás!!!

Hálával,

Hajni és Mihai

IMATÉMÁINK:
Hálásak vagyunk:

  • Istenünk kegyelméért készülődésünk közepette is;
  • azokért a lelkekért, akik vállalták, hogy társak lesznek a PÚG-i szolgálat idejére;
  • mert Hajni sikeresen vette az angol IELTS tesztet.

Imádkozzunk:

  • bölcsességért az időbeosztás tekintetében is, mert szeretnénk egyre közelebb kerülni Istenhez az Ige tanulmányozása által, hogy minél jobban fel legyünk fegyverkezve a ránk váró út előtt;
  • egészségért és erőért, hogy mindent időben el tudjunk végezni;
  • családtagjaink megtéréséért.