Gyümölcstermő évben bízva – Mihai és Hajni

Drága testvéreink az Úrban!

Oly gyorsan telik az idő… mintha csak most küldtük volna el az utolsó hírlevelünket, és lám, eltelt három hónap, s újra itt vagyunk. Bár októberre pihenést, és az Úrban való lecsendesedést terveztünk, hogy lássuk világosan az Úr vezetését, ezt csak kis mértékben sikerült teljesíteni. Mialatt sikerült a 14 hetes, Biblia használatának elősegítése (SU) kurzust befejezni, Mihai nekifogott bibliatanulmányokat összeállítani Tok Pisin nyelven, melyeket akkor szeretnénk használni, amikor végre ki leszünk helyezve egy népcsoporthoz. Ez alapja lehetne egy bibliatanulmánynak, amire nagy szükségük van az ittenieknek, de ehhez még szükség lesz, hogy valaki a helyi nyelvre is lefordítsa, legalább részlegesen. Bár a helyi pásztorok, vallási vezetők általában jól ismerik a tok pisin nyelvet, és egyesek az angolt is, ennek ellenére szükség van, hogy nagyrészt helyi nyelven tanulmányozzák az Igét, különben nehezükre esik a megfelelő bibliai kifejezéseket anyanyelven használni, mivel mindent a másik két nyelven tanultak.

A cél az, hogy bátorítsuk őket, hogy használják minél többet a saját nyelvüket, főleg az istentiszteletek keretén belül, hogy mindenki megértse azt. Ezeknek az anyagoknak az összeállítása nagyon sok időt és energiát igényelnek Mihai részéről. Kérjük, imádkozzanak velünk bölcsességért, hogy tudja, mit és hogyan foglaljon bele a tanulmányokba, hogy érthető legyen mindenki számára! Az itteni emberek többségének nehézséget okoz az absztrakt, elméleti/elvont, szimbolikus dolgok megértése, mely nagy mértékben fordul elő az Igében és a bibliatanulmányozó anyagokban. Ugyanakkor, nagyon nehéz kifejezni azokat a kulcsszavakat (mint pl. megszentelődés, megváltás, Megváltó, teremtés, bűneset, stb.), melyekre nincs megfelelő szó a tok pisin nyelvben. Mivel e nyelv szóállománya elég szűk, ezeket a szavakat 3-8 szavas kifejezések helyettesítik. (pl. Megváltó = man God i makim bilong kisim bek yumi= férfi akit Isten kijelölt, hogy megváltson (visszavegyen) minket).

Közben Hajni is elvégzett egy újabb 7 napos kurzust. Ez eszközül szolgál majd, hogy tanultabb helyieket képezzen írás-olvasás oktatókká. Erre nagy szükség van, mivel, főleg a falusi környezetben, igen kevesen tudnak olvasni, tehát a Biblia is részben elérhetetlen számukra. Nem ez a szolgálati területünk, de e nélkül a mi munkánk is nehézkessé válik. Ugyanakkor, nincsenek elegen, akik ezt a munkát végezzék.
Az elmúlt hónapok telve voltak különböző tárgyalásokkal a helyi SIL vezetőkkel, valamint a körzeti és projektvezetőkkel, annak érdekében, hogy eldöntsük, melyik a legmegfelelőbb hely, hol tudnánk leghatékonyabban dolgozni a helyiekkel a jövőben.

Az elmúlt két hónapban kétszer látogattuk meg a Patep népcsoportot Morobe tartomány hegyvidékén, amelyet a Huon Gulf multi-nyelvprogram vezetője ajánlott. Ukarumpából, ahol a missziós központ van, a Patep népcsoportig elég hosszú és „felrázó” úton juthatunk el. 5-6 órát utazunk két „buszjáraton” (PMV), egészen Lae városáig, ahonnan még vagy 2-4 órát egy másik PMV-vel. Az utazás hosszúsága sokban függ az utak pillanatnyi állapotától, mely a mostani esős időszakban drasztikusan változhat egyik napról a másikra. Ezért jó, hogy legyenek helyi „informátoraink”, barátaink, akiktől értesüljünk, érdemes-e útrakelni.

A Patep Újszövetség átadása 1987-ben volt, de sajnos, csak pár falu használja jelenleg, főként az idősebb generáció, azok közül is csak azok, akik tudnak olvasni. Szükség van a meglévő Újszövetség revideálására, és úgy tűnik, hogy a Huon Gulf multi-nyelvprogram felkarolná ezt a kezdeményezést, és segítené őket ennek megvalósításában. Bár mi nem vagyunk nyelvészek, és nem ez lenne a mi munkánk, mégis közvetlen kapocs lehetnénk a projekt vezetője és a helyi fordítók közt, így segíthetnénk ezt a munkát is. Hisszük, hogy a revideálás ideje alatt, és akkor, amikor a helyiek kezükbe fogják majd az újonnan nyomtatott példányokat, jól lehetne őket motiválni a helyi nyelvű Biblia használatára.

Ezért, úgy gondoljuk, hogy a Patep népcsoporttal kellene most együtt dolgozzunk, a Biblia használatának elősegítése (SU) területen, mely, többek között tanítványozást is magába foglal, hogy jobban megértsék az Igét, és az gyümölcsöt hozzon az életükben. Két patep faluba látogattunk el, mialatt sikerült megtérésünket, bizonyságtevéseket és bibliai igazságokat megosztani velük. Ugyanakkor tárgyaltunk a mi lehetséges kihelyezésünkről is ebbe a körzetbe. Most várjuk az ő válaszukat. Karácsonykor volt egy nagy összejövetelük, ahol a vallási és helyi vezetők (törzsfőnökök) tervezték, hogy tárgyalnak arról, hogy mindannyian nyitottak-e erre.

Nem tudjuk, hogy ez a tárgyalás megtörtént-e. Itt nem mindig történnek a dolgok úgy, ahogy tervezve voltak. Imádkozzanak velünk, hogy az Úr akarata legyen meg, és csak akkor nyisson kapukat számunkra, ha Szerinte is ott a helyünk! Sokan nem értik még a SU szolgálat lényegét, gyakran összetévesztenek minket a bibliafordítókkal. Ezért is nehéz megérteniük, hogy miben tudnánk segíteni nekik. A területek, amelyekben szolgálhatunk feléjük, nagyban függnek az adott népcsoport helyzetétől, körülményeitől. Mivel nagyon kevés időt töltöttünk a patep emberekkel, nehéz lenne most biztosan állítani, hogy a bőséggel rendelkezésre álló eszközök közül, melyekkel tudnánk leginkább segíteni nekik, hogy a Bibliát jobban megértsék és a mindennapjaikban gyakorlatba ültessék.

Levelünk második felében, számunkra nagyon érdekes és ugyanakkor bátorító dolgokról szeretnénk írni. Talán olvasták már a könyvet, melyet több helyre is elvittünk magunkkal: „Cuvântul s-a vestit cu putere”, Joanne Shelter és Patricia Purvis-től. Ha nem, melegen ajánljuk (megtalálható a Romániai Wycliffe-nél és klb.-ő keresztény kiadóknál). A könyvben olvashatunk Joanne bibliafordítói szolgálatáról (és annál sokkal többről) a Fülöp-szigeteki balangao törzs között. Mi köze van ennek Pápua Új Guineához (PÚG)? Több mint gondolnánk! Először is, az ottani kultúra, népszokások és hiedelmek nagyon hasonlóak a két országban. Másodsorban, itt Ukarumpában találkoztam Ana O.-val, aki Tekla lánya és Doming unokahúga.

Hogy kik ők? Azt legjobban a könyvből tudhatnák meg, ahol nagyon szépen van bemutatva az a különleges kapcsolat, amely köztük és Joanne között, majd később az Úrral alakult ki. Ők voltak Joanne balangao „testvérei” és ottani szolgálatának első felében „missziós területének” egy része is. Nagy öröm és bátorítás volt számunkra látni ennek a szolgálatnak a hosszú távú gyümölcseit. Doming segített a balangao Újszövetség fordításában, később lelkipásztor lett, presbitereket tanítványozott a Luzon térségben, vezetője lett a balangao Ószövetség fordítási munkájának, és megalapította az Észak Fülöp-szigeteki Anyanyelvű Fordítási Alapítványt. 2007 januárjában hunyt el.

„A népszokások találkozása az Igével” képzésen (videofelvételen keresztül) hallhattunk több történetet Doming életéből, melyek – mivel később történtek – nem szerepeltek a könyvében. Ezek bizonyságtevésként és jó példákként voltak hozva a PÚG-i emberek elé (és nemcsak), továbbá kihívásként lettek állítva eléjük, hogy vizsgálják meg életmódjukat, népszokásaikat az Ige fényében, és rendeljék alá annak. Ana, Tekla lánya is misszionárius lett, előbb egy ázsiai országban, majd férjhezmenve egy PÚG-i emberhez, itt, PÚG-ban. Viktor, Ana férje, egyike a nagyon kevés helyi bibliafordítói konzulenseknek, és nagyon jó ezen a területen. Előbb a Viktor anyanyelvére való fordításban segítettek, most pedig, az ünnepek előtt, a Fülöp-szigetekre költöztek, hogy segítsék az Ószövetség balangao nyelvre való fordításának befejezését. Olyan csodálatos látni, hogy milyen hatalmasan munkálkodik az Úr!!

De mindehhez nagyon sok időre, fáradságra és még több áldozatra volt szükség. Az Úr nagy dolgokat tudott cselekedni, amikor Joanne kész volt teljesen átadni magát, hogy mindenestől Neki szolgáljon, és sok gyümölcs termett szolgálata nyomán. A könyvben többet olvashatnak arról, hogy mekkora áldozatra és kitartásra volt szükség, hogy jelentőségteljes változás történjen a balangao emberek életében. Kérjük, imádkozzanak velünk, hogy legyünk mindannyian készek, hogy: „okos istentiszteletként szánjuk oda testünket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek”! (Róma 12.1)

Drága testvéreink, kérjük, hordozzák imában továbbra is velünk családtagjainkat, hogy ők is teljes örömre találjanak az igazságban, hogy “Őbenne (Krisztusban) van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” (Efézus 1:7). Imádkozzanak értünk egészségért, testi-, szellemi védelemért! Ugyanakkor, hogy, mint család, egységben maradjunk a Krisztusban, minden próba és szellemi támadás ellenére ami érhet minket itt, hogy lehessünk fény a környezetünk számára! Tisztában vagyunk vele, hogy a személyes példa, életvitel, sokszor többet mond minden szónál, sőt, fölülírhatja azokat. Hálásan köszönjük, hogy mellettünk harcolnak!

Áldásokban gazdag, gyümölcstermő új évet kívánunk!
Mihai és Hajni