Echipa de birou

Echipa de birou Wycliffe România este alcătuită din:

Ruben Dubei – Director Executiv

Jeroen van Velden – Director Adjunct, Finanțe

Maria Dubei – Coordonator Resurse Umane

Ionuț Cuceuan – Administrator Resurse Umane

Daniela Cuceuan – Promovare, Comunicare

Tabita Vlassa – Media, IT

Bordul de conducere al Asociației Wycliffe România:

Președinte: Șandra Nicolae

Vicepreședinte: Petroi Samuil

Secretar: Leonte Luca-Samuel

Trezorier: Țompi Robert

Membru: Stroie Alex

Pe lângă echipa de birou ne bucurăm de voluntari pe diferite domenii.