Echipa de birou

Echipa de birou Wycliffe România este alcătuită din:

Ionuț Cuceuan – Director Executiv

Mirela Pașcalău – Director Adjunct, Coordonator rugăciune

Jeroen van Velden – Finanțe

Maria Dubei – Coordonator Resurse Umane

Tabita Vlassa – Media, Comunicare, IT

Damaris Zlatan – Promovare

Bordul de conducere al Asociației Wycliffe România:

Președinte: Șandra Nicolae

Vicepreședinte: Petroi Samuil

Secretar: Leonte Luca-Samuel

Trezorier: Țompi Robert

Pe lângă echipa de birou ne bucurăm de voluntari pe diferite domenii.