Dumnezeu este cu noi!

„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un Fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. Matei 1:23

Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului ni se reamintește un adevăr minunat și încurajator, și anume: Dumnezeu este cu noi! El este Emanuel pentru noi, în fiecare zi, în fiecare an. De altă parte, în Biblie sunt multe expresii care ne îndeamnă să nu ne lăsăm cuprinși de frică, de spaimă, de îngrijorări. Spre exemplu, Isaia 41:10 spune: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.”

Prin nașterea lui Mesia în ieslea din Betleem avem nădejdea și suntem reasigurați de prezența lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. Dumnezeu este cu noi: acest adevăr răsună cu ocazia sărbătorilor în ritmul colindelor și aduce bucurie și pace în inimi.

Fiind conștienți de acest adevăr, cunoscându-l, să nu ne rezumăm doar la celebrarea acestei vești și la faptul că avem această siguranță. Vă îndemn să îmbrățișăm acest adevăr, să pășim înainte cu Emanuel, cel care a lăsat cerul și a venit în lumea noastră. Să ne concentrăm energia și gândurile noastre spre ce putem face fiecare din noi, în noul an, pentru răspândirea Evangheliei, pentru ca fiecare popor să aibă cât mai repede acces la Biblie în limba maternă.

Emanuel s-a născut! Dumnezeu este cu noi – vă îndemn să continuăm și în noul an să mergem înainte prin credință și unitate. Să perseverăm știind că El este cu noi și să slujim Domnului cu credincioșie în traducerea Bibliei și răspândirea Evangheliei până la marginile pământului.

Sărbători binecuvântate cu pace și bucurie!

Cu dragoste frățească,
Ionuț Cuceuan (în numele echipei executive Wycliffe România)