Domenii de colaborare Wycliffe România

1. Colaborare în informare

Colaborăm cu Alianța Globală Wycliffe și alți parteneri internaționali pentru a pune la dispoziția credincioșilor, informații, date și materiale atât tipărite cât și digitale, despre popoarele neatinse cu Evanghelia și nevoia de traducere a Bibliei în lume.

2. Colaborare în rugăciune

Dezvoltăm parteneriate de rugăciune și colaborăm cu rețele de rugăciune naționale și internaționale pentru popoarele neatinse cu Evanghelia, pe baza nevoilor identificate.

3. Colaborare în mobilizarea la misiune

Formăm parteneriate cu biserici și organizații care au viziune pentru misiunea transculturală, pentru mobilizarea Trupului lui Hristos la împlinirea Marii Trimiteri. Împreună organizăm conferințe de misiune, tabere, și prezentări la biserici, școli biblice, întâlniri de tineret și altele.

4. Colaborare în trimiterea de misionari

Wycliffe România, fiind membră în Alianța Globală Wycliffe, are acces la o bază mare de date cu mii de nevoi specifice de pe toate continentele. Aceasta ne ajută să identificăm roluri și locuri în care cei recrutați pot sluji în acord cu darurile și chemarea lor. Parteneriatul acesta facilitează și integrarea misionarului într-o organizație parteneră de pe câmpul de misiune care îi oferă sprijinul și grija necesară într-un mediu transcultural.

5. Colaborare în instruire

Alianța Globală Wycliffe are centre de pregătire cu care colaborăm pentru membrii care au nevoie de instruire de specialitate în domenii cum ar fi: cercetare lingvistică, traducerea Bibliei, alfabetizare sau folosirea Scripturilor traduse.

6. Colaborare în programe de traducere a Bibliei

Wycliffe România lucrează în parteneriat cu alte organizații și biserici pentru administrarea sau facilitarea programelor de traducere a Bibliei atât în România cât și peste hotare. În România ajutăm la administrarea proiectelor de traducere a Bibliei în limba semnelor române și în limba rromani.