Cuvântul Domnului este încercat – Tabita Constantin

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El. Psalmul 18:30

Dragi frați și surori,

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Privind înapoi la anul care aproape s-a terminat, pot să văd cum Cuvântul Domnului s-a dovedit încercat în viața mea. El este cu totul adevărat. Împărtășesc cu voi doar câteva din multele dovezi:

 • Domnul m-a păzit la plecare și la venire în toate călătoriile mele. (Psalmul 121:8)
 • În fiecare zi am adormit şi m-am deşteptat iarăşi, căci Domnul a fost sprijinul meu. (Psalmul 3:5)
 • Prin îndurarea Domnului cea mare, am putut să intru în casa Lui şi să mă închin cu frică în Templul Lui cel sfânt. (Psalmul 5:7)
 • Domnul mi-a dat tărie și m-a binecuvântat cu pace. (Psalmul 29:11)
 • Domnul mi-a iertat toate fărădelegile mele, și mi-a vindecat toate bolile mele. (Psalmul 103:3)
 • Domnul mi-a dat înţelepciune; din gura Lui a ieșit cunoştinţă şi pricepere. (Proverbele 2:6)
 • Domnul m-a călăuzit pe calea pe care trebuie să merg. (Isaia 48:17)
 • Domnul a fost lângă mine când L-am chemat cu toată inima. (Psalmul 145:18)
 • Domnul Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită. (Psalmul 31:21)
 • Când mi-am întors privirile spre El, m-am luminat de bucurie şi nu mi s-a umplut faţa de ruşine. (Psalmul 34:5)
 • Dumnezeu a fost adăpostul şi sprijinul meu, un ajutor care nu a lipsit niciodată în nevoi. (Psalmul 46:1)
 • Domnul mi-a ascultat cererile și mi-a primit rugăciunea. (Psalmul 6:9)
 • Domnul a fost Păstorul meu, nu am dus lipsă de nimic. (Psalmul 23:1) 
 • Domnul a fost credincios. (1 Tesaloniceni 1:9)
 • Am putut să mă apropii de Dumnezeu cu încredere, prin Isus Hristos. (Efeseni 3:12)
 • Dragostea fraților față de mine s-a mărit tot mai mult și Îi mulțumesc lui Dumnezeu și vouă pentru aceasta. (2 Tesaloniceni 1:3)

În ultimele trei luni am continuat activitățile obișnuite pe care le desfășor în biroul din Oradea. Poate că uneori devine o rutină acest fel de muncă, dar știu că Domnul vrea să fim credincioși în ceea ce ni s-a încredințat, chiar și în cele mai mici lucruri. 

Am avut bucuria să pot participa într-o duminică la trei grupe de la Școala Duminicală la Biserica  Penticostală Tabor din Oradea. Fratele Ruben, directorul asociației și Ionuț, colegul nostru, au povestit copiilor despre Cameron Townsend, fondatorul organizației Traducătorii Bibliei Wycliffe și le-au prezentat într-un mod interactiv  nevoia de evanghelizare a lumii. Copiii au fost receptivi și au primit fiecare câte un card de rugăciune cu un popor fără Biblie. 

L-am ajutat pe Ionuț să creeze o broșură de rugăciune cu scopul de a ajuta bisericile să se roage pentru 12 popoare (câte unul pentru fiecare lună a anului), dintre cele mai neatinse cu Evanghelia și care nu au nici un fragment din Biblie tradus în limbile lor. Va fi tipărită și, de asemenea, o puteți descărca de pe acestă pagină: https://www.wycliffe.ro/calendar-de-rugaciune-pentru-popoare-fara-biblie/

O dată pe săptămână,  mă întâlnesc cu coordonatorul proiectului SooSL (aplicația pentru crearea de dicționare în limbajele semnelor), folosind programul Skype. Discutăm despre sarcinile care le am de rezolvat. În acest moment suntem în etapa în care am finalizat de implementat funcționalitățile pentru prima variantă care permite doar vizualizarea dicționarelor. Următorul pas este să publicăm într-o locație oficială această variantă.

Anul acesta m-am simțit copleșită de multe ori de dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima voastră să mă încurajați și să îmi acordați sprijin în rugăciune și financiar. Harul Lui pentru mine a fost nespus de mare. 

Mulțumim Domnului

 • pentru credincioșia Lui și purtarea Lui de grijă până aici; 
 • pentru biserica și familia mea care m-au învățat calea Domnului;
 • pentru frații și surorile care se roagă pentru mine și care dăruiesc din inimă pentru susținerea mea financiară;
 • pentru că anul acesta Domnul m-a binecuvântat cu sănătate.

Rugați-vă împreună cu mine

 • pentru călăuzire divină în toate activitățile mele;
 • ca Domnul să îmi dea energie și înțelepciune să asimilez noi cunoștințe de care am nevoie;
 • ca să slujesc Domnului cu bucurie și încredere în El;
 • ca lucrarea pe care o zidim împreună să rămână în picioare și să aducă rod pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Domnul să vă încununeze anul care vine cu bunătăţile Lui şi paşii Lui să verse belşug de binecuvântări în viața voastră.

Cu drag,

Tabita Constantin