Cum să mă rog pentru misionari?

,

1 – Roagă-te pentru uși deschise

„Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt…” (Coloseni 4:2,3)

Ușile deschise nu pot fi considerate a fi meritul nostru. Mulți misionari lucrează în țări cu acces restrâns sau în zone în care oamenii se opun Evangheliei. Și chiar acolo unde există uși deschise, inimile pot totuși să fie închise.

 • Roagă-te ca Dumnezeu să-i conducă pe misionari prin barierele ce le stau înainte pentru a găsi inimi pregătite să primească Evanghelia.
 • Roagă-te ca Domnul să deschidă uși pentru lucrarea Lui, parteneriate binecuvântate și prieteni.
 • Roagă-te ca cei care slujesc să fie conduși de Duhul Sfânt şi să recunoască aceste oportunități.

2 – Roagă-te pentru îndrăzneală în mărturisire

„Şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.” (Efeseni 6:19)

De ce ar trebui să ne rugăm ca misionarii să aibă îndrăzneală? Ei au nevoie de îndrăzneală pentru:

 • A sluji în mod eficient în alte culturi şi limbi.
 • A învinge opoziția forțelor întunericului, ale celui rău.
 • A învinge frica de jenă sau stânjeneală și de eșec.

3 – Roagă-te pentru îndepărtarea obstacolelor din calea răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu

„Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi.” (2 Tesaloniceni 3:1)

Obstacolele trebuie înlăturate dacă dorim ca Evanghelia să fie propovăduită fără piedici. Trebuie să ne împotrivim diavolului, care este hotărât să împiedice această lucrare (Iacov 4:7). După cum Aaron și Hur au sprijinit mâinile lui Moise în timpul luptei israeliților împotriva amaleciților (Exod 17:12), tot așa tu poți sprijini mâinile slăbite ale misionarilor prin rugăciuni. Nu uita că noi avem de luptat împotriva forțelor spirituale care pot ataca în orice domeniu (Efeseni 6:10-18)

4 – Roagă-te pentru protecție

„Rugați-vă … să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi; căci nu toți au credința.” (2 Tesaloniceni 3:2)

 • Roagă-te ca Dumnezeu să îi protejeze pe lucrătorii creștini pentru ca cei ce le doresc răul să nu-i poată răni.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să schimbe inimile celor care se opun Cuvântului Său şi celor care mărturisesc Evanghelia.

5 – Roagă-te ca lucrarea lor să fie acceptată de credincioși

„Rugați-vă … pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți.” (Romani 15:31)

Cooperarea şi parteneriatele sunt esențiale și vitale pentru dezvoltarea lucrării. Roagă-te ca slujirea și comportamentul misionarilor să fie vrednice de a fi acceptate, astfel încât colegii lor misionari şi credincioșii să le ofere sprijinul lor.

6 – Roagă-te pentru călăuzirea și prezența lui Dumnezeu în călătoriile lor

„Rugați-vă … să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu.” (Romani 15:32)

Mulți misionari călătoresc des, iar mijloacele de transport variază. Deseori a călători înseamnă situații stresante și uneori chiar periculoase. Roagă-te pentru protecția, proviziile, timpul și permisiunile de care au nevoie misionarii în timp ce călătoresc.

7 – Roagă-te pentru înviorare spirituală

„Rugați-vă … să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru.” (Romani 15:32)

 • Roagă-te ca misionarii să caute și să primească înviorarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te ca ei să fie disciplinați în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și răsplătiți prin acest studiu și prin rugăciuni făcute cu credință.
 • Roagă-te ca ei să aibă o părtășie spirituală bogată cu alți credincioși.