Cum să mă rog pentru misionari?

1 – Roagă-te pentru uşi deschise.

„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt…” (Coloseni 4:2,3)

Uşile deschise nu pot fi considerate a fi meritul nostru. Mulţi misionari lucrează în ţări cu acces restrâns sau în zone în care oamenii se opun Evangheliei. Şi chiar acolo unde există uşi deschise, inimile pot totuşi să fie închise.

 • Roagă-te ca Dumnezeu să-i conducă pe misionari prin barierele ce le stau înainte pentru a găsi inimi pregătite să primească Evanghelia.
 • Roagă-te ca Domnul să deschidă uşi pentru lucrarea Lui, parteneriate binecuvântate şi prieteni.
 • Roagă-te ca cei care slujesc să fie conduşi de Duhul Sfânt şi să recunoască aceste oportunităţi.

 

2 – Roagă-te pentru îndrăzneală în mărturisire.

„Şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.” (Efeseni 6:19)

De ce ar trebui să ne rugăm ca misionarii să aibă îndrăzneală? Ei au nevoie de îndrăzneală pentru:

 • A sluji în mod eficient în alte culturi şi limbi.
 • A învinge opoziţia forţelor întunericului, ale celui rău.
 • A învinge frica de jenă sau stânjeneală şi de eşec.

 

3 – Roagă-te pentru îndepărtarea obstacolelor din calea răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu.

„Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca, Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit cum este la voi.” (2 Tesaloniceni 3:1)

Obstacolele trebuie înlăturate dacă dorim ca Evanghelia să fie propovăduită fără piedici. Trebuie să ne împotrivim diavolului, care este hotărât să împiedice această lucrare (Iacov 4:7). După cum Aaron şi Hur au sprijinit mâinile lui Moise în timpul luptei israeliţilor împotriva amaleciţilor (Exod 17:12), tot aşa tu poţi sprijini mâinile slăbite ale misionarilor prin rugăciuni. Nu uita că noi avem de luptat împotriva forţelor spirituale care pot ataca în orice domeniu (Efeseni 6:10-18)

 

4 – Roagă-te pentru protecţie

„Rugaţi-vă … să fim izbăviţi de oamenii nechibzuiţi şi răi; căci nu toţi au credinţa.” (2 Tesaloniceni 3:2)

 • Roagă-te ca Dumnezeu să îi protejeze pe lucrătorii creştini pentru ca cei ce le doresc răul să nu-i poată răni.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să schimbe inimile celor care se opun Cuvântului Său şi celor care mărturisesc Evanghelia.

 

5 – Roagă-te ca lucrarea lor să fie acceptată de credincioşi.

„Rugaţi-vă … pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi.” (Romani 15:31)

Cooperarea şi parteneriatele sunt esenţiale şi vitale pentru dezvoltarea lucrării. Roagă-te ca slujirea şi comportamentul misionarilor să fie vrednice de a fi acceptate, astfel încât colegii lor misionari şi credincioşii să le ofere sprijinul lor.

 

6 – Roagă-te pentru călăuzirea şi prezenţa lui Dumnezeu în călătoriile lor.

„Rugaţi-vă … să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu.” (Romani 15:32)

Mulţi misionari călătoresc des, iar mijloacele de transport variază. Deseori a călători înseamnă situaţii stresante şi uneori chiar periculoase. Roagă-te pentru protecţia, proviziile, timpul şi permisiunile de care au nevoie misionarii în timp ce călătoresc.

 

7 – Roagă-te pentru înviorare spirituală.

„Rugaţi-vă … să mă răcoresc puţin în mijlocul vostru.” (Romani 15:32)

 • Roagă-te ca misionarii să caute şi să primească înviorarea Duhului Sfânt.
 • Roagă-te ca ei să fie disciplinaţi în studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi răsplătiţi prin acest studiu şi prin rugăciuni făcute cu credinţă.
 • Roagă-te ca ei să aibă o părtăşie spirituală bogată cu alţi credincioşi.