Mărturisirea de credință a Asociației Wycliffe România

Mărturisirea de credință a Asociației Wycliffe România
 1. Credem că Biblia, Cuvântul insuflat al lui Dumnezeu, este demnă de toată încrederea, și are autoritate supremă în orice domeniu de credință și viață.
 2. Credem într-un singur Dumnezeu care există veșnic în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 3. Credem că toți oamenii, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au valoare în ei înșiși, dar ca rezultat al păcatului sunt îndepărtați de Dumnezeu și unul de celălalt, și prin urmare, au nevoie de iertare și împăcare.
 4. Credem că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioara Maria, este Dumnezeu veșnic care s-a întrupat ca om; El a demonstrat dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși suferind pedeapsa morții în locul lor, a înviat din morți în trup și S-a înălțat la cer. El este singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om.
 5. Credem că toți oamenii care se pocăiesc de păcate și mărturisesc personal credința în Isus Hristos ca singurul Domn și Mântuitor, sunt împăcați cu Dumnezeu prin harul Său și primesc iertarea păcatelor și viața veșnică.
 6. Credem în Duhul Sfânt care locuiește în cel credincios, și care prin puterea Sa transformatoare îi dă o viață nouă și un scop divin. El oferă siguranța mântuirii și îi echipează pe credincioși pentru o viață sfântă și o slujire eficientă.
 7. Credem că Biserica este Trupul lui Hristos. Ea este formată din toți aceia care s-au pocăit de păcate, cred în Isus ca Domn, și trăiesc după Cuvântul Lui. Biserica este trimisă să ducă Evanghelia și să facă ucenici din toate neamurile.
 8. Credem că rugăciunea este starea de părtășie intimă cu Dumnezeu, care conduce la dependență totală de Dumnezeu. Ea trebuie adresată doar lui Dumnezeu și numai prin Isus Hristos, Fiul Său.
 9. Căsătoria este orânduită de Dumnezeu și, după Cuvântul Său, ea este un angajament reciproc între un bărbat și o femeie care consimt să trăiască împreună până la moarte.
 10. Credem că Isus Hristos se va întoarce în glorie, va învia morții și va judeca lumea.
 11. Credem că toți oamenii vor învia din morți, cei care sunt în Hristos, pentru a primi viața veșnică alături de Dumnezeu, iar cei fără Hristos, pentru a suferi pedeapsa și despărțirea veșnică de El.

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…

Romani 1:16a