Crez

Mărturisirea de credință a Asociației Wycliffe România
 1. Credem că Biblia, Cuvântul insuflat al lui Dumnezeu, este demnă de toată încrederea, şi are autoritate supremă în orice domeniu de credinţă şi viață.
 2. Credem într-un singur Dumnezeu care există veşnic în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 3. Credem că toţi oamenii, fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, au valoare în ei înşişi, dar ca rezultat al păcatului sunt îndepărtaţi de Dumnezeu şi unul de celălalt, şi prin urmare, au nevoie de iertare și împăcare.
 4. Credem că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut din fecioara Maria, este Dumnezeu veșnic care s-a întrupat ca om; El a demonstrat dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoşi suferind pedeapsa morţii în locul lor, a înviat din morţi în trup şi S-a înălţat la cer. El este singurul Mijlocitor între Dumnezeu și om.
 5. Credem că toţi oamenii care se pocăiesc de păcate şi mărturisesc personal credința în Isus Hristos ca singurul Domn şi Mântuitor, sunt împăcaţi cu Dumnezeu prin harul Său şi primesc iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.
 6. Credem în Duhul Sfânt care locuiește în cel credincios, și care prin puterea Sa transformatoare îi dă o viață nouă și un scop divin. El oferă siguranţa mântuirii şi îi echipează pe credincioşi pentru o viaţă sfântă şi o slujire eficientă.
 7. Credem că Biserica este trupul lui Hristos. Ea este formată din toți aceia care s-au pocăit de păcate, cred în Isus ca Domn, și trăiesc după Cuvântul Lui. Biserica este trimisă să ducă Evanghelia și să facă ucenici din toate neamurile.
 8. Credem că rugăciunea este starea de părtășie intimă cu Dumnezeu, care conduce la dependență totală de Dumnezeu. Ea trebuie adresată doar lui Dumnezeu și numai prin Isus Hristos, Fiul Său.
 9. Căsătoria este orânduită de Dumnezeu și, după Cuvântul Său, ea este un angajament reciproc între un bărbat și o femeie care consimt să trăiască împreună până la moarte.
 10. Credem că Isus Hristos se va întoarce în glorie, va învia morţii şi va judeca lumea.
 11. Credem că toţi oamenii vor învia din morţi, cei care sunt în Hristos, pentru a primi viaţa veşnică alături de Dumnezeu, iar cei fără Hristos, pentru a suferi pedeapsa și despărţirea veşnică de El.