Cererea Asociației Wycliffe România pentru anul 2025

,

În vederea împlinirii Misiunii lui Dumnezeu de a face ucenici din toate popoarele, Wycliffe România ajută aceste popoare să aibă acces la Scriptură în limbile lor materne, Scriptura fiind manualul de ucenicie. Mai sunt încă 1200 de popoare în care nu s-a început traducerea Bibliei, și 3200 de popoare în care s-a început traducerea dar mai este nevoie de lucrători. În Noul Testament, Domnul Isus ne încurajează să cerem, în Numele Lui, orice îl onorează pe Tatăl, asigurându-ne că ne va da. Unul din aceste pasaje este Ioan 14:13-14 „Orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.” Bazați pe această promisiune, Wycliffe România a avut un timp de rugăciune în care am cerut Domnului să ne călăuzească în ceea ce vrea El să-I cerem pentru următorii 5 ani, până în anul 2025 inclusiv. Câteva din lucrurile pe care ne-am hotărât să le cerem sunt:

  • 25 de biserici partenere noi, pentru lucrarea de traducere a Bibliei;
  • 25 de membri noi, implicați în proiecte de traducere a Bibliei;
  • 25 de proiecte de traducere noi, cu implicarea Wycliffe România;
  • 25 de mii de dolari pe an, pentru sponsorizarea proiectelor de traducere;
  • 5 consultanți noi pentru lucrarea de traducere a Bibliei;
  • Un spațiu mai mare pentru birourile Wycliffe România.

Strategia principală pe care ne-o asumăm pentru împlinirea acestor obiective este RUGĂCIUNEA. De aceea vă invităm să vă rugați împreună cu noi pentru împlinirea acestor cereri, pentru slava Tatălui, până în anul 2025.

O inițiativă de rugăciune la care vă invităm să participați este RUGĂCIUNEA 10:02, setarea alarmei pe telefonul mobil pentru ora 10:02 și/sau 22:02, care să ne amintească să ne rugăm. Ideea este bazată pe Luca 10:2, Isus le-a zis: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” În această rugăciune ne concentrăm pe nevoia de lucrători, și pe cererile concrete prezentate mai sus pentru anul 2025. Dacă doriți să primiți motive de rugăciune actualizate, vă rugăm să vă înscrieți la buletinele noastre de rugăciune aici.

Vă mulțumim pentru unitate în rugăciune.