Slujitori și trimiși

Neal Pirolo

Cei ce lucrează ca misionari și cei ce îi slujesc pe aceștia din linia a doua formează două unități ale aceleași echipe angajate în activitatea de evanghelizare transculturală. Amândouă unitățile sunt la fel de importante. Amândouă se completează reciproc. Amândouă țintesc spre același scop, respectiv îndeplinirea Marii Trimiteri din Evanghelie. Și amândurora reușita le este asigurată, fiindcă cei ce se află în slujba lui Dumnezeu fac parte din echipa învingătoare!

„Această carte este o carte cheie, care arată cum contribuția celor ce mijlocesc – adică a slujitorilor aflați în linia a doua – este tot atât de hotărâtoare pentru cauza misiunii, precum cea a misionarilor din prima linie. O carte plină de intuiții incisive privind veriga cea mai deficitară a mișcării misionare contemporane.” 

Dr. Ralph Winter, Centrul SUA al Misiunii Mondiale

„Sunt ferm încredințat că această carte este una dintre cele mai semnificative pe subiectul misiunii din ultimii zece ani. Dacă Biserica și poporul lui Dumnezeu nu vor răspunde la mesajul ei, lucrarea de misiune în lume va fi sever obstrucționată. Fiecare slujitor în linia a doua, dedicat cu adevărat lucrării sale, trebuie să participe la răspândirea acestei cărți.” 

George Verwer, Operation Mobilization

„Iată ajutorul de care orice biserică are nevoie. Respectarea măsurilor practice expuse în manualul de față va avea un impact considerabil atât asupra celor trimiși să lucreze ca misionari, cât și asupra celor ce și-au asumat responsabilitatea trimiterii lor.” 

Jo Shelter, Wycliffe Bible Translators

Neal Pirolo este directorul fondator al organizației internaționale Emmaus Road (Drumul spre Emaus). Împreună cu soția lui, Yvonne, prezintă seminarii, publicații, studii video și cursuri de pregătire în vederea mobilizării bisericilor, instruirii echipelor de lucrători angrenați în slujirea transculturală și punerii în legătură a comunităților bisericești cu acțiunile misionare naționale din întreaga lume.


Produs publicat în 2011 de editura Aquaforte

Format: 150×210

Tip copertă: Broșată

Număr pagini: 202