Povestiți printre neamuri slava Lui

Ruben Dubei et al.

După o contribuție de peste un deceniu la misiunea transculturală globală, suntem onorați să publicăm mărturiile misionarilor români care Îl iubesc și Îl slujesc pe Domnul în diferite colțuri ale lumii.

„Povestiți printre neamuri slava Lui însumează atât experiențele misionarilor români de pe câmpul de misiune, cât și împlinirea personală regăsită în acceptarea voii lui Dumnezeu; atât dificultățile lingvistice întâmpinate în procesul traducerii Bibliei în limbile diferitelor popoare, cât și pasiunea de nestăvilit pentru ca Biblia să fie tradusă și în limbile popoarelor care nu o au nici până în ziua de astăzi. 

Cartea îl duce pe cititor în lumi diferite. Detalii de mare valoare despre cultura în care slujesc misionarii, particularitățile specifice fiecărei culturi în parte, dar și provocările uriașe pe care le au de întâmpinat misionarii zi de zi se vor constitui într-o motivație suficient de puternică pentru cititor ca să mijlocească zilnic în rugăciune atât pentru misionarii români Wycliffe, cât și pentru grupurile etno-lingvistice printre care lucrează frații noștri.”

Valentin Hrihorciuc – Director Agenția de Misiune Externă Kairos


Produs publicat în 2018 de Editura Casa Cărții

Număr pagini: 138