Calendar de rugăciune pentru popoare fără Biblie – 2024

Această broșură de rugăciune a fost dezvoltată cu scopul de a ajuta bisericile să se roage pentru popoare care nu au niciun fragment din Biblie tradus în limbile lor. Cele mai multe sunt dintre cele mai neatinse cu Evanghelia. Domnul Isus ne-a spus: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.” Luca 10:2

Pentru anul 2024, vă prezentăm 24 grupuri etnice, câte două pentru fiecare lună a anului. Vă încurajăm să folosiți aceste cereri în timpul unui program de rugăciune cu biserica, din luna respectivă. Broșura se poate folosi și la grupurile de rugăciune sau de către credincioși individuali și în familii.

Deschide calendarul

Prezentările cu popoarele individual pot fi descărcate de la link-urile de mai jos:

Puteți folosi următoarele ghiduri ca să vă rugați pentru popoarele fără Biblie:

Rugăciuni din Scriptură pentru popoarele lumii

Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie