Calendar de rugăciune lunar | 16-30 noiembrie 2023

În a doua parte a lunii noiembrie ne rugăm pentru poporul Embera-Baudo din Columbia. În documentul de mai jos găsiți câteva detalii despre acest popor și motive de rugăciune:

Embera-Baudo, Columbia

Adoptă poporul în rugăciune

Puteți folosi următoarele ghiduri ca să vă rugați pentru poporul Embera-Baudo din Columbia:

Rugăciuni din Scriptură pentru popoarele lumii

Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie


Calendarul pentru tot anul 2023 poate fi descărcat de aici:

Descarcă calendarul

Această broșură de rugăciune a fost dezvoltată cu scopul de a ajuta bisericile să se roage pentru popoare care nu au niciun fragment din Biblie tradus în limbile lor. Cele mai multe sunt dintre cele mai neatinse cu Evanghelia. Domnul Isus ne-a spus: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.” Luca 10:2

Pentru anul 2023, vă prezentăm 24 grupuri etnice, câte două pentru fiecare lună a anului. Vă încurajăm să folosiți aceste cereri în timpul unui program de rugăciune cu biserica, din luna respectivă. Broșura se poate folosi și la grupurile de rugăciune sau de către credincioși individuali și în familii.

Dacă doriți calendarul tipărit vă rugăm să ne contactați.