Biruitori impreuna cu Isus Cristos – familia Pașcalău

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde!

Traducerea Bibliei în limbajul semnelor etiopian

După o vară binecuvântată în România, ajunși în Etiopia, cu o inimă încurajată am început să lucrez împreună cu echipa de traducere a Bibliei în limbajul semnelor etiopian. Pâna în data de 16 septembrie trebuiau pregătite cărțile Rut și Iona și două pasaje din Geneza, pentru verificarea traducerii de către consultantul de la Organizația DOOR din Kenya. Această organizație internațională, care la început a lucrat doar în evanghelizarea surzilor, a înțeles nevoia de traducere a Bibliei în limbajele semnelor și a început să pregătească surzi din diferite țări pentru traducerea Bibliei. Doi dintre cei cinci traducători ai echipei din Etiopia au avut parte de această pregătire în Kenya. Până acum, verificarea traducerii în limbajul semnelor etiopian s-a făcut cu un consultant de la Societatea Biblică din Etiopia, dar stilul de verificare a consultantului de la Organizația DOOR a fost diferit și a adus o adevărată provocare pentru întreaga echipă, însă și o creștere în experiență în lucrarea de traducere.

Conferință Internațională pentru Traducerea Bibliei

În luna octombrie am participat, în Dallas, la o conferință internațională pentru consultanți și consultanți în pregătire, în traducerea Bibliei. Am avut parte de împărtășirea experiențelor altora în domeniul misiunii mondiale, atât experiențe pozitive cât și negative, dar cu precădere cele care au avut impact asupra reușitei în procesul de traducere într-o limbă vorbită, cu o cultură a scrisului sau într-o limbă doar cu o cultură orală. Pentru traducerile în limbaje ale semnelor au fost prezentate influențele culturii țării și a limbii dominante asupra limbajului semnelor din țara respectivă. Alte prezentări au avut un aspect academic-teologic asupra unui singur cuvânt în greacă și ebraică sau a diferențelor ce există și produc tensiuni atunci când se traduce cuvântul dintr-o limbă și cultură în alta. Consider că a fost cel mai bun timp în acest proces de pregătire ca să devin consultant, văzând asemănări cu provocările din lucrarea altor misionari, dar și faptul că mai există multe experiențe de care eu încă nu am avut parte.

Traducerea Bibliei în limba hamer

La începutul lunii noiembrie, împreună cu echipa de traducere în limbajul semnelor etiopian am replanificat textele cerute de către consultantul de la DOOR, pe baza cerințelor acestei organizații pentru verificarea traducerii. În paralel cu exegeza textelor planificate, eu am început să mă pregătesc și pentru verificarea traducerii în limba hamer a Evangheliei după Marcu, de la capitolul 10 la 16. În data de 8 noiembrie, împreună cu un consultant senior, am călătorit în sudul Etiopiei pentru a cunoaște cultura poporului hamer și a putea întreba concret despre obiceiurile lor, fără a avea ca etalon contextul Bibliei în limba amharică (limba oficială). Limba hamer face parte din familia limbilor omotice, iar poporul hamer are o cultura strict pastorală (creșterea vitelor), altfel spus, tot ce este legat de agricultură sau viticultură fiind un limbaj străin pentru ei. Prin urmare aceste cuvinte trebuiesc create sau împrumutate de la popoarele învecinate, sau din limba amharică, care continuă să se folosească în slujbele de închinare în bisericile din orașele administrative. Cuvintele noi create sunt supuse aprobării unui comitet, alcătuit din membri ce aparțin celor trei denominații creștine care există în zona Hamer. În același timp, există cuvinte în limba hamer care au mai multe înțelesuri, precum cuvântul “uspi”, care poate fi folosit ca și duh, demon, cuvânt, vorbire, sunet, răsuflare, vânt, evanghelie, mesaj, veste. Și, pentru a nu se crea confuzie, pentru fiecare dintre aceste cuvinte trebuiesc create cuvinte noi sau vor fi folosite expresii și îmbinări de cuvinte.

Traducerea Bibliei în limbajul semnelor tailandez

Din 9 decembrie am plecat spre Tailanda, în Bangkok, pentru a verifica, alături de un consultant de la Societățile Biblice Unite, traducerea în limbajul semnelor tailandez pentru capitolelor 11 – 17 din cartea Faptele Apostolilor. Mai întâi am făcut o verificare a înregistrării video a fiecărui capitol, iar apoi, timp de trei zile, s-a reverificat traducerea în cadrul comunității, în diferite locații. În cele din urmă, ținând cont de ceea ce am observat în timpul verificării, precum ezitări din partea unor oameni sau răspunsuri neclare la întrebările puse, care au fost indicii că acea porțiune are nevoie de mai multă atenție, împreună cu echipa de traducere am făcut corectarea necesară.

În tot acest timp cât eu am fost plecat, câte doua săptămâni în fiecare lună, Mirela și copiii au rămas în Addis Abeba. Pe lângă grija ce le-am purtat-o, tristetea mea a fost că nu am putut participa la evenimente ce le-au avut Ioan și Ana la școală, precum și la concertul susținut cu ocazia nașterii Mântuitorului. Aceasta s-a datoratat faptului că planificarea verificării traducerilor în Etiopia a fost făcută în funcție de disponibilitatea consultanților, dar și a evenimentelor interne din țară, care impun o flexibilitate maximă, deloc dorită.
Am învățat din experiența altora, dar și din cea proprie, că în viață nu poți să ții un echilibru, ci doar să ai prioritățile bine stabilite: mai întâi Dumnezeu, implicat în toate aspectele vieții; familia, prin care Dumnezeu te desăvârșește și față de care ești responsabil; apoi lucrarea pentru Domnul, care depinde de primele două. Inversarea acestor priorități a dus la mulți învinși, în loc de a fi împreună biruitori cu El.
Noi vrem să fim biruitori împreună cu Isus Cristos, Domnul nostru!

Vă mulțumim în numele Domnului, pentru dragostea arătată în fapte,
Petru, Mirela, Ioan și Ana