3,5% pentru Traducerea Bibliei

Prin direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul tău pe venit către Wycliffe România poți susține lucrarea de traducere a Bibliei fără să te coste nimic! Conform art. 82, alin. 6 din Codul Fiscal, cetățenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu aceste cote din impozitele lor.

CE TREBUIE SĂ FAC?

PASUL 1

DESCARCĂ FORMULARUL NECESAR

Descarcă FORMULARUL 230

dacă ai avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu ai obligația să depui Declarația Unică.

Descarcă DECLARAȚIA UNICĂ

dacă în 2020 ai avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și ai obligația depunerii Declarației Unice.

PASUL 2

COMPLETEAZĂ ȘI SEMNEAZĂ FORMULARUL 230

Completarea formularului o poți face în mod electronic folosind aplicația Adobe Reader sau imprimă formularul și completează-l de mână, cu majuscule. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele Asociației Wycliffe România sunt precompletate.

 

Doar următoarele secțiuni trebuie completate:

I.Date de identificare contribuabil
II.2. Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani
(dacă dorești ca decizia de redirecţionare să rămână valabilă și pentru anul următor)
Semnătură contribuabil

PASUL 3

TRIMITE FORMULARUL

pâna la data de 25 mai 2021 poți trimite formularul prin următoarele metode:

  • la organul fiscal de care aparții, direct la registratură sau prin poștă, conform adresei din cartea de identitate (lista cu adrese)
  • Prin serviciul online ANAF Spatiul Privat Virtual , dacă ai semnătură electronică