Rugăciune pt. Zoltán Barabás

  • ca Domnul să binecuvânteze viitorii misionari;
  • ca romii să folosească spre binele lor materialele distribuite recent;
  • ca Domnul să binecuvânteze atât comunitățile de romi cât și altele;
  • ca Domnul să ne călăuzească în slujire;
  • ca Domnul să lucreze în continuare pentru susținerea mea financiară necesară;
  • pentru misiunea internă şi externă.