Înțelegerea comunității prin ochii Bisericii globale: cu implicare pentru mișcările de traducere a Bibliei – familia Dubei

Consultare misiologică – Alianța Globală Wycliffe – Tailanda 2016

Liderii din Alianța Globală Wycliffe, împreună cu partenerii SIL, se întâlnesc o dată la patru ani pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu și unii de alții, și pentru a reflecta la strategii de lucru vis-a-vis de situația globală contemporană. Întâlnirea a avut loc anul acesta în luna mai, în orașul Chiang Mai din Tailanda, o țară cu mare nevoie de Evanghelie. SIL este implicat în traducerea Bibliei în 1600 de limbi, iar Alianța Globală Wycliffe este formată din 119 organizații din toată lumea.
Aproximativ 600 de lideri de pe toate continentele au lăudat pe Dumnezeu împreună, s-au rugat și au meditat la Cuvântul lui Dumnezeu pe tema Comunității și prieteniei în mișcarea de traducere a Bibliei, și au împărtășit gândurile pe care le-au primit de la El. Căteva subiecte discutate au fost:

  • Creat pentru comunitate: Comunitatea vine din natura lui Dumnezeu (Gen 1:26-28, Mat 5:43-48, Io 13:34-35)
  • Identificat în comunitate: Ca și popor al lui Dumnezeu, suntem chemați la comunitate (Rom 12:1-21)
  • Devotat comunității: Diferențele și dificultățile nu vor nega această chemare (1Cor 12:1-13:3)
  • Comunitatea în acțiune: Comunitatea î-L glorifică pe Dumnezeu, ajută creșterea și ilustrează Evanghelia (Ef 3:14-5:2)
  • Atracția comunității: Comunitatea atrage pe oameni la Dumnezeu și la misiunea Lui (Io 17:1-23)

A fost un studiu bogat cu o gamă largă de reflecții și perspective venite din multe culturi de pe glob, de altfel, lucruri greu de observat dintr-o singură cultură. Dumnezeu există într-o comunitate perfectă, un Dumnezeu în trei persoane! El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, și aceasta implică trăirea în comunitate. Un proverb din Africa de Sud spune, ”Eu sunt pentru că voi sunteți.” Comunitatea este mediul din care aparținem, deaceea cu cât întărim mai mult această comunitate și o facem un mediu prielnic, cu atât vom avea o viață mai binecuvântată. În comunitate suntem mai puternici. Diavolul caută să ne despartă și să ne dezbine pentru că împreună avem o voce mai puternică, vestind oamenilor vestea bună. Un alt proverb african spune, ”Înțelepciunea nu locuiește într-un cap, ci aparține comunității.”

În felul acesta Dumnezeu ne-a dat o privire de ansamblu a situației globale și o perspectivă lărgită a lucrării Sale în lume. Acesta este avantajul unei întâlniri globale, înveți de la frați din fiecare cultură.
Împreună ne susținem unii pe alții și ajungem mai departe. Un alt proverb african spune, ”Dacă vrei să mergi repede du-te singur, dacă vrei să ajungi departe mergeți împreună.” În 1999 când nu era formată Alianța Globală Wycliffe și nu aveau o viziune clară, erau 3000 de popoare care nu aveau nici un verset din Biblie în limbile lor. Dar de când s-a adoptat viziunea 2025, acum în 2016 când alianța cuprinde 119 organizații, numărul popoarelor fără Biblie a scăzut la 1778.

Viziunea 2025 spune: ”Împreună cu partenerii noștri, vrem să vedem traducerea Bibliei începută în toate limbile care mai au nevoie de ea, până în anul 2025.” Împreună avem o forță de atracție mai mare, datorită unității dintre noi. Fiind uniți în Domnul și în misiunea pe care o avem, au fost atrase un număr crescând de organizații și biserici partenere care au adoptat aceeași viziune. Prin aceasta, popoarele beneficiază tot mai mult de Evanghelia mântuirii și ajung să-L cunoască pe Isus Mântuitorul.

Un gust al cerului
worship [1748819]

La un moment dat în timpul conferinței am simțit ceea ce mi s-a părut a fi un ”gust al cerului.” Eram așezați câte șapte persoane la multe mese rotunde și discutam în jurul Cuvântului, și ne rugam unii pentru alții și pentru traducerea Bibliei în lume. Era o atmosferă de dărnicie spirituală când fiecare dădea ceva din inimă și primea la rândul lui. Erau oameni pe care îi întâlnisem acolo pentru prima dată, fără să cunosc multe despre ei, în afară de faptul că vin din diferite popoare ale lumii și fiecare î-L iubea pe Domnul și era implicat într-un fel în slujirea Lui.

Totuși se formase o legătură strânsă între noi într-un timp scurt și ne rugam unul pentru altul cu toată inima. Biserica globală era reprezentată acolo! Cu toate că eram atât de diferiți se simțea o unitate sfântă, ca membrele aceluiași trup. Nu cunoșteam din ce biserică face parte fiecare dar am fost surprins, mai apoi când mi-am dat seama, că nici nu m-a interesat! Când am luat cina împreună la mese albe parcă stăteam la mese cerești.

Totuși cel mai puternic simțământ al cerului l-am avut atunci când echipa de închinare ne-a condus să-L lăudăm pe Dumnezeu în multe limbi reprezentate în sală. Aceeași cântare a fost tradusă în aproximativ 20 de limbi și proiectată ca toți să putem cânta. Lăudam pe Domnul în aceste limbi, una după alta, stând în picioare, fiecare exprimându-se în felul lui, și mulți nu reușeau să-și oprească lacrimile.

Atunci mi-am adus aminte de Apocalipsa 7:9-10 unde Ioan a văzut în sala tronului o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni din orice neam și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și a Mielului și strigau cu glas tare, ”Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a Mielului.” În timpul acela Dumnezeu a pus în inima mea și cred că în multe inimi, încrederea și siguranța că versetele acestea se vor împlini și vine timpul când vom experimenta acele miliarde de credincioși închinându-se lui Dumnezeu împreună în limbile lor. Slava și gloria Domnului va dăinui în veci de veci.

În urma acestei experiențe am înțeles mai bine semnificația temei conferinței: Înțelegerea Comunității prin Ochii Bisericii Globale: cu Implicare pentru Mișcările de Traducere a Bibliei. Am experimentat ce înseamnă să fii în comunitate cu Biserica globală reprezentată acolo, și de asemenea am înțeles mai mult importanța traducerii Bibliei în toate limbile și pentru toate neamurile de pe pământ.

Domnul așteaptă să-și primească gloria și lauda din orice norod în limba lui. Cunoștința aceasta a aprins un foc și mai mare în inima mea și a celor care au ”gustat cerul” acolo, să continuăm cu toată încrederea lucrarea de traducere a Bibliei, și să strigăm mai departe strigarea Domnului ”Mare este secerișul dar puțini sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” Luca 10:2

Misionarii dumneavoastră,
Ruben, Maria, Miriam si Levi Dubei