Echipa de birou

Echipa de birou Wycliffe România este alcătuită din:

Ruben Dubei – Director Executiv

Jeroen van Velden – Director Adjunct, Finanțe

Maria Dubei – Coordonator Resurse Umane

Ionuț Cuceuan – Administrator Resurse Umane

Daniela Cuceuan – Promovare, Comunicare, Media

 

Pe lângă echipa de birou ne bucurăm de voluntari pe diferite domenii.