Dedicarea Noului Testament în limba Baruga – familia Taciuc

Domnul Isus Hristos, ai cărui slujitori suntem, să vă binecuvânteze pe deplin.

Pe data de 9 iunie am avut, prin harul Domnului, posibilitatea să particip la dedicarea Noului Testament în limba Baruga. Pentru că aceste echipe de traducere a Bibliei sunt susţinute de către departamentul de Comunicaţii şi Servicii Tehnice în cadrul căruia lucrăm în prezent, a fost o încurajare să putem vedea rodul unei asemenea lucrări. De multe ori, nu vedem neapărat conexiunea dintre slujirea noastră tehnică şi procesele efective de traducere ale Scripturii. De data aceasta, însă, ne-am simţit parte din echipă, pentru că am avut ocazia în repetate rânduri de a-i ajuta pe aceşti misionari scutind astfel timpii de traducere şi resursele investite în proces.

Jim şi Joan Farr (foto) sunt primii misionari pe care i-am întâlnit în Papua Noua Guinee, iar acum a fost un privilegiu pentru mine să pot participa la această sărbătoare a finalizării traducerii Noului Testament. Când am păşit pentru prima dată pe pământul statului Papua Noua Guinee în ianuarie 2017, ne-am întâlnit cu Jim şi Joan la aeroport. Îmi aduc aminte că s-au comportat ca nişte părinţi grijulii faţă de noi şi ne-au oferit o mulţime de sfaturi şi ajutor în problemele cu care ne confruntăm. Încă de la începutul slujirii noastre, pe când nu ştiam încă exact la ce departament va lucra Mihaela, Jim şi-ar fi dorit ca ea să lucreze la biroul de suport IT şi chiar ne-a sfătuit în această direcţie. Acest lucru s-a şi întâmplat şi Mihaela a ajuns să lucreze astfel oferind suport tehnic şi asistentă cu calculatoarele acestor misionari şi multora asemenea lor.

Am avut ocazia să călătoresc astfel în satul Erica din provincia Oro. Am făcut cunoştinţă cu câţiva localnici şi o parte din membrii echipei de traducere. Silvester, unul din membrii componenţi ai echipei de traducere şi fratele adoptiv1 al lui Jim a avut o mărturie extraordinară despre diferenţele dintre tradiţiile locale şi faptele omului născut din nou în Hristos (vezi video).

A fost foarte interesant să vezi bucuria de pe chipurile oamenilor şi dorinţa lor de a se implica în această sărbătoare. Deşi acest sat are o biserică locală care a funcţionat de zeci de ani în limba engleză, oamenii au aşteptat din tot sufletul lor această traducere a Noului Testament în Baruga. Puteai să simţi în entuziasmul lor o declaraţie nespusă care vorbea despre faptul că aceasta este sărbătoarea lor, personală.

După ce fiecare membru localnic al echipei de traducere a primit câte un Nou Testament, Silvester a fost onorat să primească şi el prima copie în limba Baruga. În această cultură, persoana care este nominalizată la urmă, are importanţa cea mai mare. Când a primit Biblia, a spus cu lacrimi în ochi: 20 de ani am aşteptat clipa aceasta şi m-am trudit pentru ea.

Momentul cel mai emoţionant a fost când Jim a deschis pentru prima dată înaintea adunării acest Nou Testament în limba lor. A lecturat un pasaj din cartea Apocalipsa 7:9-13. Prin reacţiile localnicilor care aclamau după fiecare pasaj citit, puteai să realizezi cât de mult le mergeau aceste cuvinte la inimă. De semenea, Jim a avut un mesaj foarte bun în limba lor despre faptul că aceste Noi Testamente tipărite şi aceste cărţi audio care au fost distribuite, nu valorează nimic dacă rămân necitite.

Pentru materialul video accesați link-ul din email sau link-ul de YouTube.
Bucuria reală de pe chipul băştinaşilor din tribul Baruga este una molipsitoare. Cântările lor de laudă au continuat până târziu în noapte. Grupuri de 100-200 de persoane ieşeau pe rând din case şi dădeau ocolul satului cântând. Apoi alte grupuri veneau şi cântau. Acest gest demonstrează nu numai bucuria sinceră, dar şi identificarea celor din Baruga cu Evanghelia. Este ca şi cum ar fi declarat în unanimitate că această carte le aparţine.

M-am bucurat că Domnul ne-a adus în Papua Noua Guinee şi pentru ca să fim parte la aceste momente de sărbătoare. Este mare lucru să putem vedea cum un ajutor cât de mic al acestor echipe de traducere poate să grăbească aceste finalizări ale traducerii Scripturii. Ne-am bucurat să ştim că am putut să fim şi noi parte integrantă a acestui efort comun de a vedea Cuvântul lui Dumnezeu răspândit până la marginile pământului. Mulţumim tuturor celor care au lucrat alături de noi făcând această traducere posibilă. Fiecare rugăciune înălţată şi orice suport oferit lucrează împreună pentru că aceşti oameni şi mulţi asemenea lor să se poată bucura de Vestea Bună că Hristos a venit pe acest pământ şi pentru ei.

Dacă Domnul v-a pus pe inimă să vă rugaţi pentru noi, iată o listă cu motive concrete:

  • Mulţumiţi Domnului pentru finalizarea acestei traduceri în limba Baruga şi pentru alte două dedicări ale Noului Testament care au avut loc anul acesta.
  • Rugaţi-vă ca localnicii din aceste triburi care intră în contact pentru prima dată cu Evanghelia să fie receptivi şi să îşi însuşească aceste cuvinte dătătoare de viaţă.
  • Rugaţi-vă pentru atacurile spirituale la care suntem supuşi aici pe câmpul de misiune în ultima vreme. Celui rău nu îi place lucrarea noastră şi faptul că ajutăm aici.
  • Rugaţi-vă pentru suportul financiar necesar pentru această lucrare. Rugaţi-vă ca Domnul să ne scoată în cale fraţi şi surori din bisericile din România care să fie doritori să se implice alături de noi în această slujbă măreaţă de a duce Evanghelia până la marginile pământului.
  • Rugați-vă pentru copiii noștri care vor începe în luna iulie școala aici. Iustin va merge în clasa întâi, iar Teodora va merge la grupa mică.

„Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Rom 8:37-39)

Marius, Mihaela și copiii

1)Wasbrata în tok pisin. Fiecare familie de misionari are asignată o familie adoptivă de localnici care-i iau sub supravegherea lor.